“Parent University” khởi sự năm thứ hai với các buổi hội thảo toàn học khu

Khu Học Chánh Houston sẽ khởi sự năm thứ hai chương trình “Parent University” vào ngày thứ Ba, 17 tháng Chín tại tất cả các trường trong học khu.

Các buổi hội thảo sẽ đưa phụ huynh và con em đến với nguồn năng do học khu cung cấp để kiến tạo các ngành học thuật thành công cũng như các môi trường an toàn và lành mạnh ở nhà cũng như ở trường.

Một loạt các đại diện học khu và chương trình cộng đồng cũng như các chuyên gia sẽ có mặt để phụ huynh giao tiếp cách cá biệt. Sau sinh hoạt toàn thể học khu này vào ngày 17 tháng Chín, các buổi hội thảo “Parent University” sẽ xảy ra hàng tháng tại các địa điểm rải rác về địa lý vào lúc 5g15 chiều như sau:

  • Thứ Ba, 15 tháng Mười – Westside HS, Pershing MS,  Lawson MS, Cook ES  
  • Thứ Ba, 19 tháng Mười Một – Furr HS,  Emerson ES,  Thomas MS,  Oak Forest ES  
  • Thứ Ba, 21 tháng Giêng – Waltrip HS, Key MS, Lamar HS, Park Place ES  
  • Thứ Ba, 24 tháng Ba – Tanglewood MS, Almeda ES, Chavez HS,  Marshall ES  

Sẽ có ăn tối miễn phí trong các khóa hội thảo này.