HISD khởi sự chương trình cấp tốc lên lớp gọi là Level-Up

SÁCH

Phòng Dân Số Đặc Biệt của Khu Học Chánh Houston đã khởi sự chương trình “Level-Up” vào hôm thứ Ba để hỗ trợ việc cấp tốc lên lớp cho các học sinh tiểu học quá tuổi.

Trong sự hợp tác với “Imagine Learning”, chương trình “Level-Up” hoạt động với các học sinh quá tuổi trong các lớp 2-4 và 6-7 để cung cấp những sự can thiệp cấp tốc nhằm giúp học sinh thấu triệt các môn học mà tiểu bang đòi hỏi và lên một lớp khi bước vào lục cá nguyệt thứ hai.

“Đây thực sự là điều mơ ước thành hiện thực,” Viên Chức Phòng Dân Số Đặc Biệt là Courtney Busby nói. “Trong một thời gian, chúng ta thường nói về các giải pháp cho học sinh quá tuổi, và chúng ta muốn biết chắc là đã đáp ứng với nhu cầu của mọi học sinh.”

“Level-Up” sẽ tập trung nỗ lực vào những học sinh nào bị ở lại lớp tối thiểu một niên khoá. Để lên lớp, các học sinh này phải có thể hoàn tất các bài tập trong “Imagine Math and Imagine Literacy” được thiết lập cho các cấp lớp hiện thời và sắp tới. Các em còn phải giữ được điểm trung bình là 70 hay cao hơn cho mọi bài tập trong “Imagine Learning”. 

Trên 40 trường trong toàn học khu được nhận biết là cần đến chương trình mới này, mỗi trường chọn ra một điều hợp viên tổng quát, họ sẽ theo dõi và ghi nhận sự tiến bộ của học sinh. Và trong khi các nhà giáo dục chú trọng đến việc giúp đỡ học sinh về học vấn, họ còn muốn giúp các học sinh phát triển sự tự tin và tự trọng.

“Chúng tôi biết những điều này có xảy ra, và có những hoàn cảnh và chúng tôi không muốn học sinh bị chán nản,” Busby nói. “Chúng tôi muốn cung cấp cho các học sinh cơ hội để khắc phục bản thân và đem cho các em tất cả những gì cần để thành công.”