Tháng Mười là Tháng Chuẩn Bị Đại Học & Chọn Ngành

Phòng Chiến Thuật & Khởi Xướng hân hoan công bố sinh hoạt thường niên lần thứ hai Tháng Chuẩn Bị Đại Học & Chọn Ngành (CCR) trong tháng Mười. Tháng CCR là một cách vui thích và sáng tạo để giới thiệu và đưa học sinh tham dự vào một chuỗi các lựa chọn trường đại học và ngành nghề. Chủ đề năm nay là “Take Control: Explore. Design. Launch Your Future!”  

Trong suốt tháng này, HISD sẽ chia sẻ thông tin về nhiều đại học và chương trình ngành nghề cũng như các sinh hoạt cho mọi lớp, gồm “Financial Aid Roadshow”, Đêm Phụ Huynh trong mọi trường trung học II cấp của HISD, “Top-Tier College Night, Parent University”, ngày hội đại học trong trường, “Project Explore”, và nhiều sinh hoạt khác.

Tất cả các trường tiểu, trung học HISD sẽ có cơ hội thi đua có giải thưởng (học bổng, áo đại học, thăm đại học) bởi hoàn tất các thách đố hàng tuần. Học sinh đoạt giải sẽ được công bố vào ngày 22 tháng Mười Một, 2019. Các trường phải hoàn tất tối thiểu một sinh hoạt về đại học và ngành nghề hàng tuần, đăng hình ảnh và phim video trên Twitter. Chi tiết cuộc thi có thể tìm thấy trong trang mạng College Readiness tại nối kết này.

Học sinh và nhân viên được khích lệ hãy mặc y phục đại học vào những ngày thứ Sáu trong tháng Mười.

Sở Chuẩn Bị Đại Học của HISD sẽ tổ chức “Senior Parent Nights” tại các trường trung học II cấp sau đây: Sterling, Westbury, Furr, Chavez, Milby, Scarborough, Northside, Sam Houston, Wheatley, Worthing, Yates, North Forest, Wisdom, Madison, Kashmere, Washington, Lamar, Westside, và Sharpstown. Ngày và giờ sẽ được từng trường thông báo, và phụ huynh có thể tham dự bất cứ cuộc họp nào. TGĐ Lâm Thời của HISD là Ts. Grenita Lathan sẽ tham dự “Senior Parent Night” tại trường Wheatley High School vào ngày 1 tháng Mười. Sinh hoạt này sẽ từ 5g đến 7g30 tối.