Các Cuộc Họp Cộng Đồng của Ủy Ban Giáo Dục

Các ủy viên giáo dục đại diện cho viễn ảnh và các giá trị mà họ phục vụ. Để nghe tiếng nói của cộng đồng, Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức một vài cuộc họp trên toàn học khu để hiểu biết hơn về những mong đợi giáo dục của phụ huynh, học sinh, và người lưu tâm. Chúng tôi kính mời toàn thể mọi người trong cộng đồng tham dự và chia sẻ cảm nghĩ về kết quả học sinh mà họ tin rằng quan trọng. Các cuộc họp cộng đồng được dự trù như sau:

Thứ Bảy, 19 tháng Mười 9g sáng Hattie Mae White Educational Support Center
Thứ Ba, 22 tháng Mười 9g30 sáng High School for Law and Justice
6 :30 pm Yates High School
Thứ Năm, 24 tháng Mười 9g30 sáng Forest Brook Middle School – Auditorium
6g30 chiều Waltrip High School
Thứ Ba, 29 tháng Mười 9g30 sáng Sterling High School
6g30 chiều South Field Office
Thứ Ba, 12 tháng Mười Một 6g30 chiều Wisdom High School
Thứ Tư, 13 tháng Mười Một 9g30 sáng Westside High School
Thứ Ba, 19 tháng Mười Một 9g30 sáng Milby High School
6g30 chiều Furr High School

Ý kiến của quý vị rất quan trọng và được trân quý. Chúng tôi mong được gặp quý vị!