10 lý do tại sao học sinh phải nộp đơn FAFSA hay TAFSA ngay hôm nay

Hoàn tất việc nộp đơn FAFSA (Free Application for Federal Student Aid) và TAFSA (Texas Application for State Financial Aid) là bước đầu tiên trước khi nhận được vài loại trợ cấp tài chanh để đi học, và hoàn tất FAFSA/TAFSA sớm là cách tốt nhất để kiếm được học bổng tối đa.

Nhưng quý vị có biết nhiều về các trợ giúp tài chánh này không? Sau đây là 10 lý do tại sao học sinh phải nộp đơn FAFSA càng sớm càng tốt! Về thông tin TAFSA, hãy coi bên dưới. 

  1. Tại sao chờ đợi? FAFSA bắt đầu từ 1 tháng Mười, 2019. Quý vị không phải đợi cho đến mùa xuân mới nộp đơn FAFSA! Việc nộp đơn đã khởi sự từ đầu tháng Mười, tại sao không đánh dấu kiểm điểm trong danh sách những gì “phải làm” ngay bây giờ? 
  2. ‘F’ có nghĩa FREE (miễn phí). FAFSA thì miễn phí, và không tốn kém GÌ CẢ để nộp đơn. Hãy vào trang www.fafsa.ed.gov để có cơ hội xin FAFSA 2020–2021.
  3. Tôi phải ký tên FAFSA thế nào? Trước khi khởi sự xin FAFSA, học sinh và phụ huynh phải lập một “FSA ID”, được dùng như chữ ký “e-signature” của quý vị. Hãy cất FSA ID này ở chỗ an toàn! Học sinh sẽ dùng số FSA ID này hàng năm khi ghi danh vào một trường để cập nhật đơn FAFSA. Học sinh còn cần có một phụ huynh. Lời khuyên: Nếu anh hay chị đã nộp đơn xin FAFSA năm trước, thì sao? Một trong hai cha mẹ của học sinh này đã có một FSA ID.  
  4. Cần có giấy tờ gì? Học sinh ghi tên vào mùa thu 2020 sẽ dùng thông tin về thuế năm 2018. Ngoài thông tin thuế, học sinh sẽ ần những điều sau để hoàn tất đơn FAFSA: số an sinh xã hội của cha mẹ/học sinh, thẻ thường trú (nếu có), ngày sinh của cha mẹ/học sinh. Lời khuyên: nếu cha mẹ đã có một FSA ID, thì họ có thể dùng “Data Retrieval Tool” trong trang FAFSA để chuyển thông tin thuế từ IRS.  
  5. Sớm hơn, tốt hơn! Một số loại trợ cấp tài chánh thì có giới hạn, tỉ như “Texas Grant Awards”. Hãy nhớ nộp đơn FAFSA trước ngày 15 tháng Giêng, 2020, để có cơ hội tốt được nhận tối đa số tiền trợ cấp. Với Pell Grant, học sinh có thể nộp đơn một ngày trước khi đại học khai giảng, nhưng không nhận được tiền trợ cấp cho đến tháng Mười. Có nghĩa quý vị phải trả bằng tiền túi cho đến khi nhận được chi phiếu bồi hoàn. HÃY NỘP ĐƠN BÂY GIỜ.  
  6. Đó là luật. Tất cả nam học sinh nộp đơn xin trợ cấp tài chánh thì phải ghi danh với “Selective Service” để đủ điều kiện được liên bang trợ giúp. Nam học sinh có thể ghi danh với “Selective Service” bằng cách kiểm điểm câu hỏi ‘Register Me’ trong FAFSA.  
  7. FAFSA để làm gì? FAFSA xác định điều kiện của học sinh để được trợ cấp của tiểu và liên bang. Một tờ đơn FAFSA phải có trong hồ sơ để được cứu xét các loại trợ cấp liên bang, kể cả vay mượn, học bổng, và vừa làm vừa học. Muốn biết thêm thông tin và các nguồn năng, hãy vào trang www.FAFSAHouston.org.  
  8. “Cha mẹ tôi làm quá nhiều tiền.” Chúng tôi khuyên mọi gia đình, bất kể mức lợi tức, hãy nộp một đơn FAFSA. Các trường đại học dùng đơn FAFSA để quyết định sự trợ giúp của trường, tỉ như học bổng và/hoặc trợ cấp.  
  9. Tiền cho không! Tiền tặng tối đa của Pell Grant là $6,195. Hãy nhớ rằng một tài trợ là tiền CHO KHÔNG–không có ẩn ý. Sáu ngày sẽ trang trải tiền học, sách vở, và một số tiền chi tiêu tại Đại Học Cộng Đồng Houston.  
  10. Hãy nộp đơn FAFSA hàng năm! Học sinh cần hoàn tất đơn FAFSA hàng năm nơi ghi danh để được tiếp tục nhận trợ cấp tài chánh.  

Không đủ điều kiện cho FAFSA? Đừng lo! Học sinh di dân có thể hoàn tất đơn TASFA (Texas Application for State Financial Aid) và có điều kiện để xin các trợ cấp tài chánh tiểu bang và trường tỉ như  Texas Grant và “Eagle Promise Scholarship” của HCC. Hãy vào trang mạng “Colleges for All Texans” để lấy đơn TASFA 2020-2021. Hãy nhớ làm việc với chuyên gia tư vấn về đại học và ngành nghề trong trường. Học sinh có thể tìm biết ai là người hỗ trợ trường của mình bằng cách nhấn vào câu “Who is my college and career advisor” trong trang HISD College Readiness tại www.HoustonISD.org/page/93355