Hai trường HISD có trong danh sách của Newsweek về các trường trung học STEM tốt nhất nước

Các trường “DeBakey High School for Health Professions” và “Carnegie Vanguard High School” được chọn vào danh sách của tờ Newsweek về các trường trung học II cấp tốt nhất nước về các môn “science, technology, engineering and mathematics” (STEM – khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán).  

Trường DeBakey được xếp hạng 23 trong 500 trường đứng đầu danh sách, và trường Carnegie Vanguard xếp hạng 308. Danh sách của tờ Newsweek được tổng hợp trong sự hợp tác với ”STEM.org”, một tổ chức nghiên cứu giáo dục và chứng nhận toàn quốc. 

“Tôi rất hãnh diện về hai trường gương mẫu này của HISD, vì đã tạo được một ấn tượng về thành tích cao,” TGĐ Lâm Thời của HISD là Ts. Grenita Lathan nói. “Học sinh, nhân viên, và phụ huynh tại các trường DeBakey và Carnegie tiếp tục giúp chúng ta hãnh diện, và tôi chúc mừng hai trường vì một lần nữa lại được khen thưởng ở mức độ quốc gia.”

Tờ Newsweek nhận xét rằng cả hai trường đều có các giáo chức giỏi để giúp phát triển trong các lĩnh vực STEM và tạo được môi trường tích cực học sinh để thu hút học sinh.

Dữ kiện cho việc xếp hạng của Newsweek được thu thập vào mùa xuân 2015 cho đến hè 2019. Tờ báo này và “STEM.org” công bố các trường có trong danh sách hiện đang cung cấp cảm nghiệm STEM để chuẩn bị học sinh được thành công ở đại học.

“Vinh dự này rất có ý nghĩa cho các giáo chức tận tâm, các học sinh giỏi, và phụ huynh,” Hiệu trưởng trường DeBakey là bà Agnes Perry nói. “Chúng tôi cảm kích sự nhận biết của Newsweek và ‘STEM.org.’” 

Trường DeBakey là một trường magnet của HISD cung cấp một chương trình nghiêm ngặt để chuẩn bị đại học cho những học sinh nào muốn theo đuổi trong y khoa, chăm sóc sức khỏe và/hoặc khoa học.

Trường Carnegie Vanguard cung cấp cho học sinh một môi trường độc đáo và thách đố để tạo ra các học sinh ưu tú toàn cầu với tỉ lệ được nhận vào đại học là 100 phần trăm.

“Chúng tôi đặt tiêu chuẩn cao cho các học sinh, và chúng tôi cảm ơn Newsweek vì đã nhận biết sự tích cực hoạt động của chúng tôi,” Hiệu Trưởng trường Carnegie Vanguard là Ramon Moss nói. “Tôi chúc mừng toàn thể cộng đồng chúng ta.”  Danh sách 500 trường trung học STEM hàng đầu của Newsweek có thể tìm thấy ở đây.