Đại Hội Dream Thường Niên được dự trù vào 7 tháng Mười Hai

Sinh hoạt này để giúp học sinh nộp đơn xin vào đại học, và học bổng

Các sở “College Readiness” và “Multilingual Programs” sẽ tổ chức đại hội thường niên lần thứ năm “Dream Summit” để giúp đỡ học sinh nộp đơn vào đại học và xin trợ cấp tài chánh vào thứ Bảy, 7 th. Mười Hai, từ 9g sáng đến 1g30 trưa tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th St., Houston 77092. 

Học sinh trung học và gia đình được khích lệ tham dự sinh hoạt miễn phí này. Học sinh phải liên lạc với điều hợp viên đại học, cố vấn trong trường về vấn đề chuyên chở. Năm học sinh lớp 12 sẽ có cơ hội để thắng một học bổng trị giá $500. 

Sinh hoạt này nhắm giúp các “DREAMers” của HISD, các học sinh tình trạng DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), có giấy hộ chiếu, thường trú nhân, người tị nạn, và được tị nạn, cùng với gia đình. Học sinh sẽ có thể nói chuyện với các đại diện học khu về điều kiện trợ cấp tài chánh và được giúp đỡ nộp đơn vào đại học.

Đại diện từ nhiều trường đại học ở Texas sẽ có mặt để trả lời những câu hỏi và tổ chức những khóa thông tin về trợ cấp tài chánh của Texas (Texas Application for State Financial Aid – TASFA). 

Đại hội này cũng sẽ bao gồm các khóa thông tin về đại học, trình bày về đại học và các nguồn năng, và một phòng nộp đơn xin trợ cấp tài chánh cho các học sinh lớp 12. Học sinh sẽ có thể hoàn tất tờ khai có tuyên thệ rằng họ là một cư dân ở Texas trong ba năm, là một điều kiện thu nhận của các học sinh. Muốn biết thêm thông tin, hãy đọc trong trang mạng HISD DREAMers ở đây