HISD tiến hành Tuần Ngăn Ngừa Thuốc Hơi với các sinh hoạt nâng cao ý thức

“Vaping Prevention Week” (tuần lễ ngăn ngừa thuốc hơi) từ 16-20 tháng Mười Hai, và trong một nỗ lực cảnh giác sự nguy hiểm liên can đến “vaping” và “e-cigarette” nơi người trẻ, các trường HISD sẽ chú trọng đến một sinh hoạt khác nhau cho từng ngày.

Các trường sẽ nâng cao ý thức với các hoạt động hàng ngày sau đây trong lớp:

  • Thứ Hai, 16 tháng Mười Hai: Nhân viên học đường sẽ chia sẻ “anti-vaping PSA” của HISD với các học sinh để khởi sự cuộc đối thoại về cách ngăn ngừa và ý thức.  
  • Thứ Ba, 17 tháng Mười Hai: học sinh sẽ tìm hiểu các chất độc chứa trong “e-cigarettes” và các ảnh hưởng phụ ngắn và dài hạn của từng hóa chất này đối với cơ thể.  
  • Thứ Tư, 18 tháng Mười Hai: Sinh hoạt sẽ gồm cuộc phỏng vấn một người lớn đáng tin tưởng về kinh nghiệm và kiến thức của họ về “vaping”, sau đó các học sinh sẽ chia sẻ với chúng bạn những gì họ học biết được.  
  • Thứ Năm, 19 tháng Mười Hai: Học sinh sẽ thiết lập một nhãn hiệu bắt mắt để cảnh giác về “e-cigarettes” với mục đích thông tin cho người tiêu thụ về thực tại và tiềm năng nguy hiểm của sản phẩm này. 
  • Thứ Sáu, 20 tháng Mười Hai: Học sinh sẽ hình thành một kế hoạch hành động “Your Life. Your Choice” về cách họ phản ứng và lựa chọn khôn ngoan đối với “e-cigarettes”.  

Thuốc lá và “e-cigarette” thì bị cấm trong các trường và cơ sở, xe buýt, sân chơi, và tại sinh hoạt thể thao cũng như sau khi tan học của HISD. Những học sinh nào sở hữu hay tìm thấy đang dùng “vaping” hay “e-cigarette” thì bị kỷ luật theo Tác Phong Học Sinh của HISD. Ngoài ra, một luật mới của tiểu bang có hiệu lực vào ngày 1 tháng Chín, 2019 đã nâng cao tuổi hợp pháp để “vaping” hay hút thuốc ở Texas là 21 tuổi.

Trong tuần “Vaping Prevention Week”, hãy chia sẻ hình ảnh, phim video, và thông tin hỗ trợ trên truyền thông xã hội qua việc sử dụng #SayNoToVaping và #HISDEmpowers. Hãy truyền bá thông tin rằng “vaping” và “e-cigarettes” thì nguy hiểm và có hại cho sức khỏe của trẻ em.