Học sinh tốt nghiệp HISD học tại Yale được chọn là Rhodes Scholar

Cựu học sinh trường Bellaire và chương trình EMERGE là Liana Wang thuộc về 32 học sinh Hoa Kỳ được chọn cho vinh dự này.

Học sinh tốt nghiệp Khu Học Chánh Houston là Liana Wang đã được chọn để tham dự lớp “2020 Rhodes Scholarship” từ một số học sinh gần 1,000 người nộp đơn vào các đại học hàng đầu trên toàn quốc.

“Đây là một chứng từ cho cộng đồng mà nó đã đưa em tới đây: gia đình, bạn hữu, giáo chức, và những người giúp đỡ em trong suốt cuộc đời, gồm các giáo chức và người dìu dắt trong EMERGE và HISD,” Wang nói. “Họ khích lệ công việc của em, và em hy vọng thời gian ở trường Oxford sẽ giúp em đạt được các mục tiêu theo đuổi là xây dựng một xã hội công bằng và chính trực hơn.”

Sinh viên đại học Yale này là một học sinh tốt nghiệp trường Trung Học Bellaire. Em và 31 học sinh khác trên toàn quốc được theo học tại đại học Oxford ở Anh Quốc vào tháng Mười 2020.  Họ sẽ được sự tham gia của hàng chục sinh viên khác từ các quốc gia khác. Tỉ lệ được nhận vào chương trình “Rhodes Scholarship” thì ít hơn một phần trăm.

“Đây là một tin bất ngờ cho Liana, cha mẹ của cô ấy, Đại Học Yale, trường Bellaire và toàn thể khu học chánh này,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Cô ấy đưa sứ mệnh của chúng tôi lên một cấp bậc mới. Có được một cựu học sinh được chọn để theo học ở Oxford cũng nói lên công việc tốt đẹp của chương trình EMERGE mà Liana đã hoàn tất.”

Chương trình EMERGE của HISD tăng cường và chuẩn bị các học sinh giỏi trong các cộng đồng không được phục vụ đúng mức, để họ có thể theo học và tốt nghiệp từ các đại học hàng đầu trên toàn quốc.

Trưởng Phòng Chiến Thuật và Sáng Kiến của HISD là ông Rick Cruz đã thành lập chương trình chuẩn bị đại học này và ông nhớ rằng Wang là một học sinh ngoại hạng.

“Liana nổi bật, ngay giữa các học sinh rất ham học và ưu tú,” ông Cruz nói. “Chúng tôi đã ăn mừng khi cô được nhận vào Yale, bây giờ chúng tôi phấn khởi mừng cô được chọn bởi Rhodes Trust. Tôi biết chính cô và gia đình thì quá vui sướng. Chúng tôi chỉ có thể mường tượng ra những điều vĩ đại ở trước mặt cô ấy.”

Wang là một học sinh tốt nghiệp trường Trung Học Bellaire của HISD năm 2016.

“Tôi nhớ cô ấy đạt được nhiều thành tích cao,” Hiệu Trưởng Michael McDonough của trường Bellaire nói. “Chúng tôi thật cảm kích khi cô được nhận vào trường Yale và thật bàng hoàng khi giờ đây cô lại được nhận vào trường Oxford. Trường Bellaire High School vô cùng hãnh diện khi được là một phần trong đời cô.”

Wang lấy môn chính là Kinh Tế ở trường Yale. Cô nghiên cứu về biến chuyển của sự bất bình đẳng ở Hoa Kỳ và ảnh hưởng của hệ thống thuế và phúc lợi khi giải quyết sự bất bình đẳng này. Cô là sinh viên đầu tiên chưa tốt nghiệp được là đồng giám đốc về luật nhân quyền ở Yale, và cô từng làm việc với những người xin tị nạn. Cô Wang cũng là người tình nguyện để giúp khai thuế cho những cư dân nghèo ở New Haven.

Wang là người đầu tiên trong gia đình vào đại học. Ở Oxford, cô sẽ theo đuổi một bằng cấp về chính trị mà nó sẽ cung cấp việc huấn luyện trong ngành nghiên cứu và phương pháp học và chuẩn bị cho cô lấy bằng tiến sĩ.

Chương trình EMERGE của HISD được diễn tả là một chương trình đưa ý tưởng vào đầu, đưa sự hứng khởi vào con tim và đưa cơ hội vào đôi tay.

Muốn biết thêm về chương trình EMERGE của HISD và xem phim video, hãy nhấn vào đây.

Ban Giám Đốc trường Rhodes định nghĩa chương trình học bổng quốc tế của mình là một chương trình nhằm “quy tụ và phát triển những người ngoại hạng trên toàn thế giới, và trong mọi lĩnh vực nghiên cứu, là những người không chấp nhận những gì bình thường và có can đảm để hành động.” Để xem danh sách đầy đủ các sinh viên ưu tú của 2020 American Rhodes Scholars, hãy nhấn vào đây.