Nhóm “FMO Code Compliance” chú trọng đến sự an toàn của học sinh, nhân viên

Chỉ trong một ngày, các phần tử của nhóm “Code Compliance” nhận được nhiều lần gọi – báo cáo về việc thang máy bị hư, rác quá đầy, và ngay cả những vi phạm về cứu hỏa.

Cho một nhóm tám người, đó là một công việc mất cả ngày.

“Nó về vấn đề an toàn đời sống,” Quản Lý Khu Vực của “Code Compliance” là Anne Washington nói, người đứng đầu nhóm này. “Chúng tôi ở đàng sau, nhưng công việc của chúng tôi là bảo đảm rằng chúng ta phù hợp với luật cứu hỏa để như thế trong trường hợp khẩn cấp, nhân viên và học sinh có thể ra khỏi cơ sở một cách an toàn.”

Là một của “Facilities, Maintenance, and Operations” của HISD, nhóm “Code Compliance” có nhiệm vụ bảo đảm học khu luôn phù hợp với các luật cứu hỏa và hủy bỏ chất nguy hiểm.

Nhóm này được hình thành gồm Washington, một người về giấy phép và thanh tra đứng đầu nhóm, hai đại diện cho luật cứu hỏa, một đại diện về việc hủy bỏ chất nguy hiểm, và ba đại diện con buôn. Họ làm việc chặt chẽ với các thành phố Houston, Bellaire, Jacinto, và West University Place.

Trưởng Nhóm về Giấy Phép và Thanh Tra là Yolanda Mathis nói nhóm “Code Compliance” không do dự khi làm việc với nhau.

“Họ thật tuyệt vời,” Mathis nói. “Không có gì khi tôi yêu cầu mà họ lại không đến giải quyết.”

Các đại diện tuân thủ luật cứu hỏa thường đi với trưởng cứu hỏa của thành phố khi họ thanh tra một cơ sở để có thể giải quyết ngay bất cứ vấn đề gì, bà Washington nói, khi nhận xét rằng những tương giao vững mạnh đã đưa đến sự giảm bớt thấy rõ về những giấy phạt gởi cho học khu này.

Nhóm này còn gìn giữ các giấy phép hoạt động và giấp phép stormwater, lần lượt tiến hành hơn 1,600 giấy phép hàng năm. Hai tháng trước khi hết hạn, các người bán và đại diện “Code Compliance” bắt đầu thu thập các giấy tờ cần thiết để nộp đơn lại và các giấy tờ cũng như trả tiền cho thành phố.

Khi giấy phép sẵn sàng, họ đi lấy và cập nhật hồ sơ dữ kiện. Họ còn điều hành việc điều tra địa điểm với tác nhân liên hệ, nếu giấy phép đòi hỏi.

Thêm vào đó, nhóm “Code Compliance” điều hợp dịch vụ tái chế và chất thải cho các trường, giữ giấy tờ thanh tra và giấy phép, sửa chữa thang máy tại địa điểm, và đáp ứng với những vấn đề tuân thủ luật của trường.

“Chúng tôi dập tắt ngọn lửa này và đi sang ngọn lửa khác,” Washington nói. “Tôi không giao khoán cho bên ngoài. Có cả một kiến thức phong phú trong sở này. Chúng tôi là một kho tàng ẩn giấu.”