Sở Chuyên Chở giải quyết vấn đề với “app” SafeStop

Sở Chuyên Chở tiếp tục làm việc với SafeStop để giải quyết những trục trặc kỹ thuật vì cấu hình ứng dụng không đúng.

Với các phụ huynh xem những tuyến đường trong SafeStop, dường như xe buýt bất động ở trạm xe buýt.

Để giúp giải quyết vấn đề này cũng như các vấn đề khác, phụ huynh được khuyến khích hãy biết chắc là đã tải xuống những cập nhật nhu liệu SafeStop để bảo đảm là họ có được dữ kiện mới nhất.

“Phụ huynh từng đến với chúng tôi về các vấn đề với SafeStop,” Tổng Quản Lý Sở Chuyên Chở là John Wilcots nói. “Chúng tôi đang làm việc với SafeStop để bảo đảm các vấn đề của họ được giải quyết và họ có thể sử dụng ‘app’ này đến mức tối đa.”

Những phụ huynh nào tiếp tục có vấn đề với SafeStop hoặc bất cứ lưu tâm nào có liên quan đến chuyên chở thì phải liên lạc với Sở Chuyên Chở qua Let’s Talk!, là nền thông tin và phục vụ khách hàng trực tuyến của sở này.

Nhân viên được đưa thêm vào để giải quyết các vấn đề SafeStop qua Let’s Talk!.

Sở này đã bắt đầu sử dụng SafeStop vào đầu niên khoá 2019-2020. Ứng dụng này cung cấp cho phụ huynh một bản đồ để họ có thể thấy chính xác xe buýt chở con em của họ đang ở đâu trong tuyến đường. Nó còn cho biết giờ đến tại mỗi trạm ngừng.