Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu họp để cập nhật quý thứ tư

Tiếng nhạc dồn dập qua các loa của vũ viện trường Trung Học Northside khi nhóm “Dancing Pantherettes” trình diện chỗ mới cho các phần tử của Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu.

Được hướng dẫ bởi hiệu trưởng trường Northside là Cecilia Gonzales, Hiệu Phó Victor Okoli, và Tổng Quản Lý Dịch Vụ Xây Cất Sizwe Lewis, chuyến thăm trường mới Northside còn có nhánh nghệ thuật mới, nhà hát loại “black box”, phòng sản xuất TV, và một nhà bếp.

Sau chuyến thăm, học sinh lớp nấu ăn trường Northside đã dọn bữa ăn sáng kiểu “buffet” – gồm bánh bích quy, bánh nướng, trứng, thịt ba chỉ, xúc xích, và trái cây – để trưng bày chương trình magnet về nghệ thuật nấu ăn, quản lý khách hạn, và truyền thống.

“Tính cho đến cuối tháng Mười Hai 2019, toàn thể chương trình Bông Phiếu 2012 ở mức 89 phần trăm. Gia tăng 4 phần trăm so với báo cáo trước,” Tổng Quản Lý Xây Cất của HISD là ông Peeples nói, khi báo cáo sự tiến bộ cho các thành viên khi họ ăn sáng. “Bốn trường sau cùng thì đầy những sự việc ngay bây giờ.”

Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu là một tiểu ban độc lập có nhiệm vụ theo dõi việc thi hành và sự tiến bộ của chương trình cũng như bảo đảm ngân quỹ được sử dụng thích hợp. Các cuộc họp này được tổ chức theo quý với các phần tử nhận được báo cáo về sự tiến bộ xây cất, tài chánh, sự tham dự của Công Giáo và sự tham dự của các doanh nghiệp thiểu số-và-phụ-nữ-làm-chủ.

Chỉ có bốn trường trung học trong Bông Phiếu 2012 — Northside, Lamar, Austin, và Bellaire — vẫn còn xây cất trong phạm vi công việc nguyên thủy.

Việc xây cất tại trường Austin hoàn tất được 66 phần trăm, với việc lắp ráp cửa sổ và tiến hành công việc nội thất. Ông nói thêm là việc xây cất trường Bellaire hoàn tất được 30 phần trăm, với việc dựng sườn sắt sẽ kết thúc vào cuối tháng này.

Việc tân trang tiếp tục tại trường Lamar, với việc phá hủy thư viện và nhánh JROTC, Peeples nói, khi nhận xét răng đồ án này hoàn tất được 90 phần trăm. Việc xây cất tại trường Northside hoàn tất 98 phần trăm, với các danh sách đồ đạc đang được giải quyết, ông nói.

Ông Peeples còn cập nhật cho tiểu ban biết về bốn đồ án lớn, khi nhận xét rằng hồ bơi mới tại trường Mibly sẽ mở cửa trong những sắp tới, trong khi các đồ án tương tự tại các trường trung học Yates và Washington được dự định hoàn tất vào cuối mùa xuân này. Một đồ án lớn khác – nhánh nghệ thuật tại trường Westbury — được dự định mở cửa vào mùa thu này. 

Thành Viên của Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu là Phoebe Tudor hỏi về các đồ án quản lý ngân sách như thế nào.

“Ông đang tiến đến phần cuối, thực vậy,” Tudor nói. “Luôn luôn có vấn đề đúng ngân sách, dưới ngân sách, hay trên ngân sách hay không.”

Trưởng Phòng Điều Hành Brian Busby nói mọi đồ án đã hoàn tất trong ngân sách ấn định. Viên Chức Dịch Vụ Xây Cất Derrick Sanders nói đã tiết kiệm được $20 triệu từ các ngân khoản chuyển hướng về vấn đề an ninh và an toàn, và có thêm $5 triệu nữa được mong sẽ chuyển hướng về vấn đề an ninh và an toàn trong những tuần lễ sắp tới.