Trường Bastian tổ chức buổi hội sức khỏe cộng đồng miễn phí

Các học sinh, nhân viên, và cộng đồng được mời tham dự miễn phí buổi hội về sức khỏe cộng đồng của “Smart Scholars Foundation” vào thứ Bảy, 29 tháng Hai tại trường Tiểu Học Bastian của HISD.  

Sinh hoạt này, dự trù từ 10g sáng đến 3g chiều, được bảo trợ bởi “Houston Food Bank” và sẽ gồm việc khám răng, khám sức khỏe, khám mắt và tai miễn phí cho cộng đồng cũng như phân phát thực phẩm cho hơn 300 gia đình.

“Hope Farms”, một tổ chức của “Recipe for Success Foundation” quyết tâm chống với nạn béo phì của trẻ em, cũng sẽ có mặt để biểu diễn nấu ăn, dạy cộng đồng cách đưa rau trái lành mạnh vào thức ăn hàng ngày.

Sinh hoạt này thì miễn phí và mở rộng cho công chúng. Muốn biết thêm thông tin, hãy liên lạc số 832-367-9688.