Bà Wiggins được chọn là một trong những Người Lãnh Đạo Đáng Học Hỏi năm 2020 của tờ “Education Week”

Viên chức sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng HISD là bà Betti Wiggins được chọn là một trong những người lãnh đạo đáng được học hỏi năm 2020 (Leaders to Learn From) bởi “Education Week”, một tuần báo đề cao việc giáo dục toàn quốc.

Bà Wiggins là một trong 12 người được vinh dự này trong năm 2020. Bà được chọn cho sự xuất sắc này dựa trên tài lãnh đạo của bà trong dịch vụ thực phẩm và không thiên vị.

“Tôi rất hãnh diện về công việc chúng tôi thi hành trong sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng HISD xung quanh vấn đề không thiên vị. Chương trình “Food Literacy and Inclusion” bảo đảm học sinh có liên quan với thực phẩm nhiều hơn là một người tiêu thụ,” bà Wiggins nói.  

“Hàng ngày, chúng tôi nỗ lực ‘vượt trên dĩa thức ăn’ vì mục đích của chúng tôi là thi hành nhiều điều hơn là chỉ phục vụ bữa ăn trong nhà ăn. Nhóm chúng tôi tìm cách ảnh hưởng đến toàn thể cộng đồng và giúp xây dựng một tương lai lành mạnh hơn.”

Bà Wiggins gia nhập sở “Nutrition Services” của HISD năm 2017 và lãnh đạo sở này tiến đến việc thiết lập hoạt động dinh dưỡng trẻ em cho học khu sau sự ra đi của một công ty bên ngoài trông coi chương trình thực phẩm của học khu trong gần hai thập niên.

Không lâu sau khi gia nhập học khu này, bà Wiggins đã đặt ra một hướng đi là phục vụ học sinh với “thực phẩm tốt” đó là tinh khiết, dinh dưỡng, mầu sắc, và mua từ địa phương. Nỗ lực của bà dẫn đến việc thay đổi thực đơn trong trường và thành lập chương trình “Food Literacy and Inclusion”— một học trình được đề ra để giúp học sinh nghiêm trọng nghĩ đến ảnh hưởng của việc chọn lựa thực phẩm cho sức khỏe cá nhân, gia đình, và cộng đồng.

Bà Wiggins đã hướng dẫn sở “Nutrition Services” tiếp thức ăn cho các gia đình trong cơn bão Harvey, đảm bảo bữa ăn miễn phí cho mọi học sinh trong niên khoá 2018-2019, và xếp đặt để có thêm quầy rau trái trong hầu hết mọi trường trong khu học chánh này.

Trước đây bà Wiggins được vinh dự là một trong 10 phụ nữ được đề cập đến trong chương trình “2019 NBC News” trên mạng, “She Thrives: Black Women Making History Today”. Bà còn được chọn là một trong 50 người có ảnh hưởng nhất về chăm sóc sức khỏe của tờ Time Magazine năm 2018.