“Breakthrough Houston” đưa lớp học sinh mới của HISD trên đường thành công

“Breakthrough Houston” thông báo rằng họ sẽ trở lại Trung Tâm Giáo Dục Lincoln của HISD vào hè này để chuẩn bị đưa các học sinh trung học I cấp có thành tích cao, lợi tức thấp vào các chương trình trung học II cấp và các ngành nghề đại học kiểu mẫu.

Trường “Gregory-Lincoln” sẽ đón tiếp 120 học sinh trong chương trình “Breakthrough Houston” (BTH), mà nó giảng dạy, linh hứng, và thêm sức cho các học sinh trung học I cấp không được phục vụ đúng mức để họ có thể thực hiện được các mục tiêu giáo dục và ngành nghề lâu dài. Nhiều học sinh này đã theo học 180 trường Achieve của HISD, là các trường được sự hỗ trợ về chiến thuật để biến đổi học thuật.

Ngoài địa điểm là trường “Gregory-Lincoln”, BTH hoạt động tại hai điểm ngoài khu học chánh, phục vụ hơn 250 học sinh trung học I cấp của HISD.

“Gấp đôi con số học sinh HISD trong chương trình ‘Breakthrough Houston’ tại trường ‘Gregory-Lincoln’ trong hè này sẽ mở cửa rộng hơn cho các người lãnh đạo, người cải cách, khoa học gia, và nhà giáo dục tương lai bước qua,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói.

Sáu mươi học sinh BTH của HISD mà đã tham dự năm qua thì sẽ trở lại trong hè này và sẽ vào lớp bảy. Các em sẽ được tham gia bởi một nhóm mới 60 người sẽ vào lớp sáu của HISD.

Sau khi chương trình hè 2020 chấm dứt, các học sinh này sẽ tham dự trong các khóa dạy kèm vào thứ Bảy để lên đại học và chọn ngành cho đến hết niên khoá.

“Breakthrough Houston, hiện trong năm thứ 24, đem lại các cơ hội giáo dục đồng đều rất cần thiết cho học sinh của HISD bị hạn chế nguồn năng,” Giám Đốc Điều Hành Kathy Heinzerling nói. “Với sự tận tụy cho học sinh, bảo đảm họ tốt nghiệp đại học, HISD và BTH từng vui thích hợp tác lâu dài để chuẩn bị cho học sinh được thành công trong trường và sau này trong lực lao động ở Houston.” Hầu hết mọi học sinh đã tham dự trong chương trình BTH thì đều được nhận vào tối thiểu một trường đại học hai hay bốn năm – tỉ như Stanford, Princeton, Duke, Yale, Rice, Georgetown, Texas A&M, University of Texas, và Baylor.