Buổi Hội “Prek Enrollment Festival” của HISD dự định vào 18 tháng Tư

HISD hợp tác với “Good Reason Houston” để giúp đỡ cơ hội ghi danh cho những gia đình nào có con em 3 và 4 tuổi đủ điều kiện vào lớp vườn trẻ (prekindergarten).

HISD vàGood Reason Houston, một tổ chức vô vị lợi địa phương quyết tâm tạo dựng một tương lai mà mọi trẻ em đều học giỏi trong các trường công lập, sẽ tổ chức một buổi hội “PreK Enrollment Festival” (ghi danh vườn trẻ) từ 9g sáng đến 1g trưa thứ Bảy, 18 tháng Tư tại vận động trường Delmar (2020 Mangum Rd., 77092), mà nó sẽ cho phép phụ huynh tìm hiểu thêm về các chương trình vườn trẻ trên toàn khu học chánh. Ngoài ra, HISD và “Good Reason Houston” cũng sẽ tổ chức buổi hội này lần thứ hai vào tháng Sáu.

Các gia đình sẽ có thể nói chuyện trực tiếp với các người lãnh đạo chương trình và ban quan trị để nộp đơn xin vào các chương trình vườn trẻ ngay tại chỗ cho niên khoá sắp tới 2020-2021. Bệnh xá lưu động của “Texas Children’s Hospital” sẽ chủng ngừa miễn phí cho trẻ em từ 1-18 tuổi mà không có bảo hiểm sức khỏe và đơn vị nha khoa “Ronald McDonald Mobile Dentistry” cũng sẽ có mặt để khám răng miễn phí.

Thêm vào đó, các gia đình cũng có thể đi thăm một vài hợp tác viên trên toàn thành phố Houston, và sẽ được giúp đỡ với những lợi ích công công của tiểu bang bởi kho thực phẩm “Houston Food Bank”, cũng như vui thích chơi đùa với “Children’s Museum of Houston”, “Collier Houston Public Library”, “Lakeshore Learning”, “Pearson”, “Ready Rosie” và nhiều tổ chức khác. Thức ăn trưa và quà sẽ được cung cấp cho mọi gia đình tham dự.

Những học sinh nào ghi danh trong chương trình vườn trẻ của HISD cho niên khoá 2020-21 sẽ được lợi với các dụng cụ đa giác quan, thực tập từ các giáo chức có phẩm chất cao, cũng như:

  • Tùy ý chọn lớp song ngữ
  • Ăn sáng và trưa miễn phí
  • Được giúp đáp ứng với sức khỏe thể chất và tâm thần, thực phẩm và nhu cầu gia dụng, và nhiều thứ khác
  • Lớp học cho phụ huynh

Các trẻ em phải sống trong vòng ranh giới của HISD để tham dự chương trình vườn trẻ. Phụ huynh nào muốn ghi danh cho con em thì phải đem theo các giấy tờ sau:

  • Lợi tức cha mẹ (chi phiếu, thư xác nhận, tiền giúp con cái, SSD)
  • Chứng minh địa chỉ (biên lai điện nước, hay thuê phòng)
  • Giấy khai sinh của con
  • Hồ sơ chủng ngừa của con
  • Căn cước của cha mẹ

Muốn biết thêm thông vin về chương trình vườn trẻ của HISD, cácđiều kiện, hay ghi danh trên mạng, hãy vào trang ChooseHISD.com và trang HoustonISD.org/PkFest để tham dự.