Hủy bỏ những chuyến đi xa vì COVID-19

Nhóm HISD Thân Mến:

Sức khỏe và sự lành mạnh của học sinh và nhân viên trong Khu Học Chánh Houston là ưu tiên cao nhất của chúng ta. HISD tiếp tục theo dõi sát ảnh hưởng có thể xảy ra của vi rút Côrôna (COVID19) trên cộng đồng HISD.

Vì sự thận trọng, trước con số trường hợp được báo cáo gia tăng liên tục trên toàn cầu cũng như trong nước Hoa Kỳ, HISD có những biện pháp tích cực, ngay tức thì để giảm thiểu ảnh hưởng này trên cộng đồng HISD và xa hơn nữa. Mọi chuyến đi xa do học khu bảo trợ được dự trù vào dịp Nghỉ Mùa Xuân đều bị hủy bỏ. Các chuyến đi xa được dự trù cho đến ngày 13 tháng Ba, 2020 thì vẫn tiếp tục như thường lệ.

Với dịp Nghỉ Mùa Xuân gần đến, chúng tôi tiếp tục khích lệ mọi học sinh, gia đình, và nhân viên HISD hãy đề phòng thêm khi đi du lịch. Những hướng dẫn du lịch của Trung Tâm Ngăn Ngừa và Kiểm Soát Bệnh Tật có cho biết thông tin rõ rệt về các quốc gia tại trang mạng “Coronavirus Disease 2019 Information for Travel”.

Nhân viên và học sinh nào trở về từ các quốc gia được nhận biết trong cảnh báo du lịch của CDC thì phải thông báo cho trường và tự cách ly ở nhà trong thời gian 14 ngày, chỉ đi học lại khi không còn các triệu chứng. 

Cho đến hôm nay, không có trường hợp COVID-19 được nhận biết trong học khu này. Tuy nhiên, một vài người được đưa vào tình trạng tự cách ly 14 ngày. Tất cả những người tự cách ly này đều vừa mới trở về từ một quốc gia trong danh sách cảnh giác của CDC hoặc có liên hệ chặt chẽ với ai đó bị bệnh. Các trường sẽ được nhận biết cách đặc biệt nếu có những trường hợp được xác nhận chắc chắn.

Khi trường hợp COVID-19 tiếp tục biến hóa, Sở Sức Khỏe và Y Tế HISD tiếp tục làm việc chặt chẽ với Sở Y Tế Công Cộng Quận Harris của Thành Phố Houston, cũng như CDC, và tuân theo các chỉ dẫn được đưa bởi các cơ quan này.

Như một biện pháp phòng ngừa, tôi đã ra lệnh rằng các trường bị ảnh hưởng phải trải qua một sự lau chùi và tẩy trùng thật kỹ. Với các trường khác, chúng tôi sẽ tiếp tục các thủ tục lau chùi và khử trùng thường lệ, với sự nhấn mạnh đặc biệt đến những nơi đụng chạm nhiều tỉ như núm cửa, bàn giấy, và các khu vực khác, như được đề nghị bởi các viên chức y tế địa phương và tiểu bang và Nha Giáo Dục Texas. Việc khử trùng xe buýt cũng xảy ra.

Giữ cho cộng đồng HISD được lành mạnh là điều vô cùng quan trọng để việc giảng dạy hiệu quả có thể tiếp tục. Để biết những cập nhật và thông tin, hãy vào trang HoustonISD.org/HealthAlerts.

Trân trọng,


Grenita F. Lathan, Ph.D.
Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD