Phân phát thực phẩm bên lề đường, phải đứng cách xa tại địa điểm phân phát

Khu Học Chánh Houston và Ngân Hàng Thực Phẩm Houston sẽ phân phát thực phẩm bên lề đường tại tất cả 36 địa điểm phân phát trên toàn học khu, bắt đầu từ 16 tháng Ba để giúp giữ gìn sức khỏe cá nhân và khoảng cách cần thiết.

Những gia đình nào không đến bằng xe và phải đi bộ đến địa điểm thì có thể đứng xếp hàng nhưng phải cách xa nhau khoảng 2 thước (6 feet). Cảnh sát HISD và người tình nguyện sẽ có mặt tại địa điểm để củng cố các biện pháp này và giúp kiểm soát đám đông.

“Giữ khoảng cách là một biện pháp chính yếu chúng tôi phải thi hành để ngăn chặn sự lan tràn của COVID-19, như thế việc phân phát ngay lề đường và giữ cách xa là những bước quan trọng,” TGĐ Lâm Thời HISD là bà Grenita Lathan nói. “Nhờ sự hợp tác với Ngân Hàng Thực Phẩm Houston và cảnh sát cũng như người tình nguyện, chúng tôi có thể an toàn phân phối thức ăn cho các gia đình có nhu cầu trong thời gian này.”

Để đáp ứng với nhu cầu lớn lao vào hôm thứ Bảy tại trường Trung Học Chavez, HISD và Ngân Hàng Thực Phẩm Houston đã nới rộng việc phân phát thực phẩm đến 31 trường khác – bắt đầu từ thứ Tư, 18 tháng Ba và tiếp tục cho đến thứ Sáu, 20 tháng Ba.

Năm trường trước đây được dùng làm nơi phân phát thực phẩm thì vẫn không thay đổi vào hôm thứ Hai, 16 tháng Ba và thứ Ba, 17 tháng Ba.

Việc phân phát thực phẩm thì được mở rộng cho mọi gia đình. Các địa điểm này được phân phối trên toàn học khu để bảo đảm các gia đình có thể đến được. 

Việc phân phối sẽ xảy ra ở ngoài trời, trong bãi đậu xe. Chương trình này sẽ tiếp tục được thẩm định trong suốt tuần và nếu cần, sẽ nới rộng. Các ngày và giờ rõ rệt được liệt kê dưới đây.

Thứ Hai, 16 tháng Ba và thứ Ba, 17 tháng Ba

 • Milby High School, 1601 Broadway St., 9 a.m. – noon
 • Wisdom High School, 6529 Beverly Hill St., 9 a.m. – noon
 • Kashmere High School, 6900 Wileyvale Road, 1 – 4 p.m.
 • Madison High School, 13719 White Heather Drive, 1 – 4 p.m.
 • Northside High School, 1101 Quitman St., 3 – 6 p.m.

Thứ Tư, 18 tháng Ba

 • Bonham Elementary School, 8302 Braes River Drive, 9 a.m. – noon
 • Forest Brook Middle School, 7525 Tidwell Road, 9 a.m. – noon
 • Furr High School, 520 Mercury Drive, 9 a.m. – noon
 • Jane Long Academy, 6501 Bellaire Blvd., 1 – 4 p.m.
 • Kelso Elementary School, 5800 Southmund St., 1 – 4 p.m.
 • Mitchell Elementary School, 10900 Gulfdale Drive, 1 – 4 p.m.
 • Revere Middle School, 10502 Briar Forest Drive, 1 – 4 p.m.
 • Sam Houston High School, 9400 Irvington Blvd., 1 – 4 p.m.
 • Waltrip High School, 1900 W. 34th St., 3 – 6 p.m.
 • Westbury High School, 11911 Chimney Rock Road, 3 – 6 p.m.
 • Wheatley High School, 4801 Providence St., 3 – 6 p.m.

Thứ Năm, 19 tháng Ba

 • Ashford Elementary School, 1815 Shannon Valley Drive, 9 a.m. – noon
 • Austin High School, 1700 Dumble St., 9 a.m. – noon
 • Clifton Middle School, 6001 Golden Forest Drive, 9 a.m. – noon
 • Cullen Middle School, 6900 Scott St., 9 a.m. – noon
 • Sharpstown High School, 7504 Bissonnet St., 1 – 4 p.m.
 • Sterling High School, 11625 Martindale Road, 1 – 4 p.m.
 • Tinsley Elementary School, 11035 Bob White Drive, 1 – 4 p.m.
 • Wesley Elementary School, 800 Dillard St., 3 – 6 p.m.
 • Worthing High School, 9215 Scott St., 3 – 6 p.m.
 • Yates High School, 3650 Alabama St., 3 – 6 p.m.

Thứ Sáu, 20 tháng Ba

 • Benavidez Elementary School, 6262 Gulfton St., 9 a.m. – noon
 • Black Middle School, 1575 Chantilly Lane, 9 a.m. – noon
 • Booker T. Washington High School, 4204 Yale St., 9 a.m. – noon
 • Burbank Middle School 315 Berry Road, 9 a.m. – noon
 • Chavez High School, 8501 Howard Drive, 1 – 4 p.m.
 • Fondren Middle School, 6333 S. Braeswood Blvd., 1 – 4 p.m.
 • Henry Middle School, 10702 E. Hardy Road, 1 – 4 p.m.
 • Jones Futures Academy, 7414 St. Lo Road, 3 – 6 p.m.
 • Key Middle School, 4000 Kelley St., 3 – 6 p.m.
 • North Forest High School, 10726 Mesa Drive, 3 – 6 p.m.

HISD đang tiếp tục theo dõi hoàn cảnh này và tiếp xúc chặt chẽ với các viên chức y tế và giáo dục và sẽ cung cấp các cập nhật nếu cần. Các gia đình được khuyên hãy đem theo các túi, hay đồ đựng thực phẩm khi đến các địa điểm phân phối. Muốn biết thêm chi tiết và các cập nhật khác, hãy vào trang HoustonISD.org/HealthAlerts