HISD nới rộng việc đóng cửa toàn học khu cho đến 10 tháng Tư

Khi các học khu trên toàn tiểu bang và quốc gia tiếp tục vật lộn về cách hoạt động trong thử thách chưa từng có này đối với sức khỏe và giáo dục công cộng, Khu Học Chánh Houston hỗ trợ nhu cầu của quốc gia để giảm bớt sự gia tăng của đại dịch COVID-19. Như thế, HISD sẽ nới rộng việc đóng cửa học khu cho đến thứ Sáu, 10 tháng Tư. Các trường và văn phòng HISD được dự định sẽ mở cửa lại vào thứ Hai, 13 tháng Tư.

Ban quản trị học khu sẽ tái thẩm định vào thứ Hai, 6 tháng Tư, để quyết định xem việc đóng cửa lâu hơn ngày 10 tháng Tư có cần thiết hay không. Thêm vào đó, Thống Đốc Bang Texas là Greg Abbot đã thông báo rằng tiểu bang sẽ miễn cho bài thi STAAR cho niên khóa 2019-2020. Khu học chánh cũng sẽ cung cấp thêm thông tin về học trên mạng và cách giáo dục khác vào cuối tuần này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình trong thời gian đóng cửa và cung cấp những cập nhật về cách hoạt động nếu cần.

Muốn biết các cập nhật và thông tin, vui lòng vào trang HoustonISD.org/HealthAlerts.