Các địa điểm phân phối thực phẩm thứ Sáu được dời vào thứ Hai vì lý do thời tiết; các địa điểm này sẽ được mở lại vào tuần tới

Dịch vụ nhận thực phẩm bên lề đường vẫn hiện hành và phải đứng cách xa nhau tại mọi địa điểm.

Vì sự đe dọa của thời tiết xấu, Khu Học Chánh Houston và Ngân Hàng Thực Phẩm Houston dời ngày phân phát thực phẩm từ thứ Sáu sang thứ Hai để bảo đảm an toàn cho các gia đình và người tình nguyện.

Ngoài ra, các địa điểm phân phát thực phẩm sẽ kéo dài hoạt động cho đến ngày thứ Hai, 23 tháng Ba.

Dịch vụ phát thực phẩm bên lề đường sẽ tiếp tục tại tất cả 39 địa điểm trên toàn học khu vào tuần tới để giúp cổ vũ sức khỏe và giữ khoảng cách an toàn. Những gia đình nào không đến bằng xe và phải đi bộ đến các địa điểm này thì vẫn tiếp tục xếp hàng nhưng phải cách xa nhau khoảng 2 thước. Cảnh sát HISD và người tình nguyện sẽ có mặt để củng cố các biện pháp này và giúp kiểm soát đám đông.

Các địa điểm phân phát thức ăn thì rộng mở cho mọi gia đình. Các địa điểm này được xếp đặt trên toàn học khu để bảo đảm mọi gia đình đều có thể đến được. Việc phân phát sẽ xảy ra ở ngoài bãi đậu xe. Chương trình này sẽ tiếp tục được thẩm định để tiếp tục và kéo dài, nếu cần. Những ngày giờ rõ rệt được liệt kê dưới đây:

Thứ Hai, 23 tháng Ba

· Benavidez Elementary School, 6262 Gulfton St., 9 giờ sáng– trưa

· Black Middle School, 1575 Chantilly Lane, 9 giờ sáng–trưa

· Booker T. Washington High School, 4204 Yale St., 9 giờ sáng–trưa

· Burbank Middle School 315 Berry Road, 1–4 giờ chiều

· Chavez High School, 8501 Howard Drive, 1–4 giờ chiều

· Fondren Middle School, 6333 S. Braeswood Blvd., 1–4 giờ chiều

· Henry Middle School, 10702 E. Hardy Road, 1–4 giờ chiều

· Jones Futures Academy, 7414 St. Lo Road, 3–6 giờ chiều

· Key Middle School, 4000 Kelley St., 3–6 giờ chiều

· North Forest High School, 10726 Mesa Drive, 3–6 giờ chiều

Thứ Ba, 24 tháng Ba

· Energized for STEM Academy, 7055 Beechnut, 9 giờ sáng–trưa

· Tijerina Elementary, 6501 Sherman St., 9 giờ sáng–trưa

· Woodson Academy, 10720 Southview St., 3–6 giờ chiều

· Heinz-Caldwell Elementary School, 5515 W Orem Drive, 1–4 giờ chiều

· Holland Middle School, 1600 Gellhorn Drive, 1–4 giờ chiều

· Kelso Elementary School, 5800 Southmund St., 1–4 giờ chiều

· McReynolds Middle School, 5910 Market St., 1–4 giờ chiều

· Revere Middle School, 10502 Briar Forest Drive, 3–6 giờ chiều

· Scarborough High, 4141 Costa Rica Road, 3–6 giờ chiều

· Welch Middle School, 11544 S Gessner Road, 3–6 giờ chiều

Thứ Tư, 25 tháng Ba

· Bonham Elementary School, 8302 Braes River Drive, 9 giờ sáng–trưa

· Forest Brook Middle School, 7525 Tidwell Road, 9 giờ sáng–trưa

· Furr High School., 520 Mercury Drive, 9 giờ sáng–trưa

· Jane Long Academy, 6501 Bellaire Blvd., 1–4 giờ chiều

· Mitchell Elementary School, 10900 Gulfdale Drive, 1–4 giờ chiều

· Navarro Middle School, 5100 Polk, 1–4 giờ chiều

· Sam Houston High School, 9400 Irvington Blvd., 1–4 giờ chiều

· Waltrip High School, 1900 W. 34th St., 3–6 giờ chiều

· Westbury High School, 11911 Chimney Rock Road, 3–6 giờ chiều

· Wheatley High School, 4801 Providence St., 3–6 giờ chiều

Thứ Năm, 26 tháng Ba

· Ashford Elementary School, 1815 Shannon Valley Drive, 9 giờ sáng–trưa

· Austin High School, 1700 Dumble St., 9 giờ sáng–trưa

· Clifton Middle School, 6001 Golden Forest Drive, 9 giờ sáng–trưa

· Cullen Middle School, 6900 Scott St., 9 giờ sáng–trưa

· Chavez High School, 8501 Howard Drive, 1–4 giờ chiều

· Sterling High School, 11625 Martindale Road, 1–4 giờ chiều

· Tinsley Elementary School, 11035 Bob White Drive, 1–4 giờ chiều

· Wesley Elementary School, 800 Dillard St., 3–6 giờ chiều

· Worthing High School, 9215 Scott St., 3–6 giờ chiều

· Yates High School, 3650 Alabama St., 3–6 giờ chiều

Thứ Sáu, 27 tháng Ba

· Benavidez Elementary School, 6262 Gulfton St., 9 giờ sáng–trưa

· Black Middle School, 1575 Chantilly Lane, 9 giờ sáng–trưa

· Booker T. Washington High School, 4204 Yale St., 9 giờ sáng–trưa

· Sharpstown High School, 7504 Bissonnet St., 9 giờ sáng–trưa

· Burbank Middle School 315 Berry Road, 1–4 giờ chiều

· Fondren Middle School, 6333 S. Braeswood Blvd., 1–4 giờ chiều

· Henry Middle School, 10702 E. Hardy Road, 1–4 giờ chiều

· Jones Futures Academy, 7414 St. Lo Road, 3–6 giờ chiều

· Key Middle School, 4000 Kelley St., 3–6 giờ chiều

· North Forest High School, 10726 Mesa Drive, 3–6 giờ chiều

Các gia đình được khuyến khích hãy mang theo bao, túi, hay đồ đựng khác khi đến các địa điểm phân phát thực phẩm. Muốn biết các cập nhật và bản đồ các nơi phân phát, vui lòng vào trang HoustonISD.org/HealthAlerts.