Bãi bỏ các địa điểm phân phối thực phẩm trong tuần

Khi sự đề phòng độc tố COVID-19 gia tăng, các địa điểm phân phát thực phẩm của Khu Học Chánh Houston trong sự hợp tác với Ngân Hàng Thực Phẩm Houston đã bị bãi bỏ trong ngày thứ Năm và thứ Sáu.

Việc hủy bỏ sẽ có hiệu lực khi khu học chánh tái thẩm định quy trình của mình để phân phối dịch vụ này cho học sinh và gia đình cách an toàn.

Đây là một quyết định khó khăn, nhưng sự an toàn của cộng đồng, nhân viên, và người tình nguyện là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Chúng tôi hãnh diện là trong hai tuần qua chúng tôi đã cung cấp hàng ngàn bữa ăn cho các gia đình ở Houston.”

Tuy các địa điểm phân phối bị bãi bỏ, có những chọn lựa khác cho các gia đình có nhu cầu.

Thành Phố Houston đang có chương trình phát thực phẩm tại 47 trung tâm cộng đồng trong toàn thành phố từ thứ Hai cho đến thứ Sáu, 1g đến 3g chiều. Bữa ăn miễn phí, gồm thức ăn trưa và quà vặt, dành cho thiếu niên từ 1 đến 18. Chỉ những em nào đến địa điểm thì mới được nhận thức ăn. Phụ huynh không được phép lấy thức ăn cho con cái mà không có mặt khi đến lấy.

Ngoài ra, gia đình có thể vào trang mạng HoustonFoodBank.org để biết 250 địa điểm khác cũng mở cửa trên toàn thành phố Houston.