Nỗ lực phân phát thức ăn cho gần 40,000 gia đình

Trong tám ngày, các địa điểm phân phát thực phẩm được điều hành bởi Khu Học Chánh Houston với sự hợp tác của Ngân Hàng Thực Phẩm Houston đã giúp đỡ gần 40,000 gia đình.

61 địa điểm phân phát thực phẩm này đã cung cấp gần 1 triệu cân thực phẩm cho các gia đình có nhu cầu trước khi bị hủy bỏ vào chiều thứ Tư. Gần 2,000 nhân viên và người tình nguyện đã giúp đỡ nỗ lực này và có thể phục vụ 5,000 gia đình mỗi ngày trong toàn thể HISD.

Việc bãi bỏ các địa điểm phân phối sẽ vẫn có hiệu lực khi khu học chánh tái thẩm định quy trình của mình để an toàn cung cấp dịch vụ này cho học sinh và gia đình.

Tuy các địa điểm phân phát bị hủy bỏ, có những chọn lựa khác cho các gia đình có nhu cầu.

Thành Phố Houston đang có chương trình phát thức ăn tại 50 trung tâm cộng đồng trên toàn thành phố từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 1g đến 3g chiều. Có bữa ăn trưa và quà cho các thiếu niên từ 1 đến 18 tuổi. Chỉ những trẻ em nào đến địa điểm để lấy thức ăn thì mới có thể nhận. Phụ huynh không được phép lấy thức ăn cho con em mà chúng không có mặt khi đến lấy.

Ngoài ra, các gia đình có thể vào trang HoustonFoodBank.org để biết 250 địa điểm hợp tác khác trên toàn thành phố Houston.