HISD công bố những người vào chung kết “2019-2020 Teacher of the Year”

Mười hai người được chọn vào chung kết cuộc thi Giáo Chức Tiểu Học và Trung Học của Năm 2020. Hai người thắng cuộc sẽ tiếp tục đại diện cho khu học chánh trong Vùng IV. 12 người vào chung kết được chọn từ 280 trường, dựa trên dữ kiện thành tích và tiêu chuẩn khác.

Ở cấp bậc tiểu học, sáu người vào chung kết là

 • Rebecca Busse của trường Bush Elementary School
 • Brittany Corprew của trường Patterson Elementary School 
 • Sonya Crawford của trường Coop Elementary School 
 • Erica Lopez của trường Blackshear Elementary School 
 • Katherine Strempel của trường Travis Elementary School 
 • David Terrell của trường Frost Elementary School 

Ở cấp bậc trung học, sáu người vào chung kết là

 • Ronith Epelbon Hichman của trường Briarmeadow Charter School 
 • Kimberly Fletcher của trường Wisdom High School 
 • Meghan Grout của trường Burbank Middle School 
 • Rebecca Hiatt của trường BCM Biotech Academy at Rusk
 • Victoria Moore của trường Hartman Middle School 
 • Sonia Rodriguez của trường North Houston Early College High School 

Những người thắng cuộc sẽ được công bố vào tuần tới, cùng với “Beginning Teachers of the Year” (giáo chức năm đầu), “Librarian of the Year” (quản thư), và “Instructional Coaches of the Year” (huấn luyện viên giảng dạy). Trong tháng Hai, HISD đã công bố “2019-2020 Elementary and Secondary Principals of the Year” (các hiệu trưởng tiểu và trung học của năm 2019-2020) họ sẽ tiếp tục đại diện cho khu học chánh là những người vào chung kết của Vùng IV.