Nhận biết các địa điểm phân phát thực phẩm cho thứ Bảy và tuần lễ 4 tháng Năm

Nỗ lực phân phát thực phẩm của Khu Học Chánh Houston với sự hợp tác của Ngân Hàng Thực Phẩm Houston sẽ tiếp tục vào thứ Bảy này tại vận động trường NRG và trong suốt tuần tới tại 25 trường trên toàn khu học chánh.

Sinh hoạt thứ Bảy tại NRG là việc phân phát thực phẩm quy mô lần thứ ba.  Địa điểm này được mong sẽ phân phát 10,000 gói thực phẩm – mỗi gói nặng từ 80 đến 100 cân – trong khoảng năm giờ. Để thích nghi với sự gia tăng, địa điểm này sẽ mở cửa từ 2g trưa đến 7g tối.

Việc phân phát sẽ được tổ chức trong khu mầu vàng của NRG, và người tham dự phải đi vào qua cổng chính khu mầu vàng đường South Main.

Chỉ trong hai sinh hoạt thứ Bảy đầu tiên, có đến 1.3 triệu cân thực phẩm được phân phát.

Ngoài ra, viêc phân phát thực phẩm trong tuần sẽ tiếp tục vào tuần tới với 25 địa điểm khác trên toàn học khu. Mỗi địa điểm có thể phân phát đến 500 gói – hay 15,000 cân thực phẩm – mỗi ngày.

Khi gia đình đến các địa điểm, nhân viên sở Dinh Dưỡng sẽ giảm thiểu sự tiếp xúc bằng cách điền đơn cần thiết “Emergency Food Assistance Program” cho các gia đình và đặt thực phẩm vào thùng xe của họ. Những ai đi bộ cũng phải tuân theo các điều kiện về khoảng cách giao tiếp.

Những ngày giờ rõ rệt cho việc phân phát trong tuần được liệt kê dưới đây.

Thứ Bảy, 2 tháng Năm

Thứ Hai, 4 tháng Năm

Thứ Ba, 5 tháng Năm

  • Elementary School, 865 Paul Quinn St., 9g sáng

Thứ Tư, 6 tháng Năm

  • 1101 Quitman St., 9g sáng

Thứ Năm, 7 tháng Năm

Thứ Sáu, 8 tháng Năm

  • Benavidez Elementary School, 6262 Gulfton St., 3g chiều

Danh sách chi tiết các địa điểm và thời gian phân phối có thể xem trên mạng trong trang HoustonISD.org/HealthAlerts.

Một lần nữa, đây là Khu Học Chánh Houston gọi với một tin quan trọng cho phụ huynh, học sinh, và nhân viên.