Việc phân phát thực phẩm ngày thứ Bảy 16 tháng Năm bị bãi bỏ

Vì sự đe dọa của thời tiết khắc nghiệt, Khu Học Chánh Houston và Ngân Hàng Thực Phẩm Houston xếp đặt lại việc phân phát thực phẩm quy mô cho cộng đồng được dự định vào thứ Bảy, 16 tháng Năm tại NRG để bảo đảm sự an toàn cho gia đình, nhân viên, và người tình nguyện.

Việc phân phát thực phẩm quy mô cho cộng đồng sẽ được tổ chức vào thứ Hai, 18 tháng Năm, từ 2g đến 7g tối trong khu đậu xe mầu vàng của NRG. Ngân Hàng Thực Phẩm Houston sẽ điều khiển sinh hoạt này.

Gia đình cũng có thể tiếp tục đến các địa điểm phân phát thực phẩm thường lệ, trong tuần của HISD vào tuần tới. Mỗi địa điểm có thể phân phát đến 500 gói – hay 15,000 cân thực phẩm – mỗi ngày.

Khi gia đình đến các địa điểm, nhân viên sở Dinh Dưỡng sẽ giảm thiểu sự tiếp xúc bằng cách điền đơn cần thiết “Emergency Food Assistance Program” cho các gia đình và đặt thực phẩm vào thùng xe của họ. Những ai đi bộ cũng phải tuân theo các điều kiện về khoảng cách giao tiếp.

Ngày giờ rõ rệt cho việc phân phát thực phẩm trong tuần của HISD được liệt kê như sau.

Thứ Hai, 18 tháng Năm

 • Shadydale Elementary School, 5905 Tidwell Road, 9g sáng
 • Jones Futures Academy, 7414 St. Lo Road, 9g sáng
 • Revere Middle School, 10502 Briar Forest Dr., 11g sáng
 • Highland Heights Elementary School, 865 Paul Quinn St., 3g chiều
 • Fleming Middle School, 4910 Collingsworth St., 3g chiều

Thứ Ba, 19 tháng Năm

 • Clifton Middle School, 6001 Golden Forest Dr., 9g sáng
 • Cook Elementary School, 7115 Lockwood Dr., 9g sáng
 • Tijerina Elementary School, 6501 Sherman St., 11g sáng
 • Fondren Middle School, 6333 S. Braeswood Blvd., 3g chiều
 • Sterling Aviation High School, 11625 Martindale Road, 3g chiều

Thứ Tư, 20 tháng Năm

 • Milby High School, 1601 Broadway St., 9g sáng
 • Jane Long Academy, 6501 Bellaire Blvd., 9g sáng
 • Mitchell Elementary School, 10900 Gulfdale Dr., 11g sáng
 • Northside High School, 1101 Quitman St., 3g chiều
 • Henry Middle School, 10702 East Hardy Road, 3g chiều

Thứ Năm, 21 tháng Năm

 • Waltrip High School, 1900 W. 34th St., 9g sáng
 • Holland Middle School, 1600 Gellhorn Dr., 9g sáng
 • Madison High School, 13719 White Heather Dr., 11g sáng
 • Benavidez Elementary School, 6262 Gulfton St., 3g chiều
 • North Forest High School, 10726 Mesa Dr., 3g chiều

Thứ Sáu, 22 tháng Năm

 • Chavez High School, 8501 Howard Dr., 9g sáng
 • Sam Houston Math, Science, and Technology Center, 9400 Irvington Blvd., 9g sáng
 • Key Middle School, 4000 Kelley St., 11g sáng
 • Bastian Elementary School, 5051 Bellfort Ave., 3g chiều
 • Sharpstown High School, 7504 Bissonnet St., 3g chiều