HISD chuyển sang chương trình thực phẩm hè cho học sinh vào ngày 1 tháng Sáu

Khi niên khóa sắp sửa kết thúc, Khu Học Chánh Houston đang chuyển nỗ lực phân phát thực phẩm cho cộng đồng sang chương trình phát bữa ăn mùa hè cho học sinh.

Bắt đầu từ 1 tháng Sáu, các gia đình sẽ có thể lấy các hộp thức ăn cho học sinh hai lần một tuần vào các ngày thứ Hai và thứ Năm tại một trong 68 trường được ấn định trên toàn học khu. Hộp thức ăn có thể được đến lấy bởi học sinh, phụ huynh, hay người lớn trong gia đình.

Mỗi hộp sẽ gồm bữa ăn cho một ngày, gồm bữa sáng, trưa, tối, và quà vặt. Các gia đình sẽ nhận được thực phẩm đủ cho vài ngày – ba hộp vào các ngày thứ Hai và bốn hộp vào các ngày thứ Năm – cho từng học sinh mỗi lần đến lấy.

Các hộp thức ăn sẽ được cung cấp cho mọi trẻ em ở trong xe. Trẻ em không cần phải có mặt, nhưng tài xế phải trình giấy chứng minh ghi danh trong bất cứ khu học chánh nào (phiếu điểm, thẻ học sinh, v.v.) hay giấy khai sinh.

“Niên khóa có thể đang chấm dứt, nhưng nhu cầu thì vẫn còn cho các gia đình,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD là Ts. Grenita Lathan nói. “Bởi thay đổi chương trình bữa ăn hè truyền thống, chúng tôi có thể tiếp tục nuôi ăn các học sinh trong một cách an toàn.”

Bị bó buộc bởi tiểu bang, việc chuyển đổi sang chương trình bữa ăn mùa hè đánh dấu việc chấm dứt nỗ lực phân phát thực phẩm cho cộng đồng, được tổ chức chung với Ngân Hàng Thực Phẩm Houston.

Trong mười tuần lễ, kể từ khi học khu đóng cửa vì đại dịch COVID-19, hơn 5.2 triệu cân thực phẩm đã được dùng để phục vụ cho các gia đình ở Houston qua các địa điểm phân phát trên toàn học khu.

Việc phân phát thực phẩm cho cộng đồng sẽ tiếp tục tuần này với 25 địa điểm phân phát ở trường trước khi kết thúc vào thứ Sáu, 22 tháng Năm, với một việc phân phát quy mô cho cộng đồng từ 2g đến 7g tối tại NRG để giúp bớt đi khoảng cách giữa các chương trình.

Để có danh sách các địa điểm phân phát cho cộng đồng trong ngày thường, hãy vào trang www.HoustonISD.org/HealthAlerts.

Muốn biết thêm thông tin về chương trình bữa ăn mùa hè và xem bản đồ các địa điểm phân phát, hãy vào trang houstonisd.org/summermeals.