Các xe buýt HISD giao rau trái tươi trực tiếp cho các học sinh hàng tuần

Tuần tới các xe buýt học đường sẽ lại chuyển bánh, nhưng cho một lý do đặc biệt – họ sẽ chuyển giao rau trái cho học sinh tại 68 trường tiểu học được chọn trong chương trình mới là chuyển giao sản vật.

Các xe buýt “Fresh Bus” sẽ cung cấp các trái cây và rau tươi hàng tuần cho một số địa điểm trong mỗi trường, giúp cho hơn 36,000 học sinh có được các sản vật tươi.

Khởi xướng này được tài trợ bởi một ngân khoản từ chương trình “Fresh Fruits and Vegetables” (rau trái tươi) của Nha Nông Nghiệp Texas và được điều hành bởi một sự hợp tác giữa sở Dinh Dưỡng và Sở Chuyên Chở của HISD.

“Chúng tôi tích cực làm việc trong hơn hai tháng qua để bảo đảm học sinh và gia đình tiếp tục có được thức ăn ngon bất kể các trường phải đóng cửa vì đại dịch COVID-19,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Chương trình này là một cách để giữ cho đà đi lên.”

Chương trình chuyển giao sản vật “Fresh Bus” được khởi sự vào thứ Ba, 26 tháng Năm, và được mong đợi sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng Bảy.

Học sinh ghi danh trong các trường có tham dự chương trình này thì đủ điều kiện, nhưng phụ huynh phải điền bản thăm dò “registration survey” cho từng con em tham dự trong chương trình này. Sau khi hoàn tất bản thăm dò, họ sẽ được thông báo qua điện thoại về thời gian lấy hàng.

“Chương trình ‘Fresh Bus’ là một cách sáng tạo để bảo đảm học sinh chúng ta có được trái cây và rau tươi, mà hiện thời rất quan trọng khi chúng tôi nhìn đến các phương cách để giữ sức khỏe trong thời gian đại dịch COVID-19,” Viên Chức Sở Dinh Dưỡng Betti Wiggins nói. “Chương trình này giúp đặt nền tảng cho một lối sống lành mạnh cho học sinh chúng ta.”

Khi đến lấy sản phẩm, các gia đình được yêu cầu tuân theo những dấu hiệu và chỉ dẫn từ người phụ tá xe buýt, họ sẽ có mặt tại địa điểm để bảo đảm sự an toàn cho người đi bộ và giữ khoảng cách giao tiếp tại địa điểm phân phát.

Muốn biết thêm thông tin về chương trình này, hãy vào trang www.houstonisd.org/freshbus, hay gọi số 713-556-2473 hoặc 713-556-2981 từ 6g30 sáng đến trưa. Bản tin được ghi nhận sau trưa hay vào những ngày học khu đóng cửa thì sẽ được trả lời vào ngày hoạt động kế tiếp.

Các Trường Tham Dự Chương Trình
“Fresh Bus”: Thực Phẩm Ngon Giao Tận Nhà cho Quý Vị
Alcott ES Atherton ES Barrick ES Bastian ES
Benavidez ES Benbrook ES Blackshear ES Bonham ES
Braeburn ES Briscoe ES Browning ES Bruce ES
Burbank ES Burnett ES Burrus ES Codwell ES
Cook ES Coop ES Durkee ES Eliot ES
Foster ES Franklin ES Frost ES Gallegos ES
Garcia ES Garden Villas ES Golfcrest ES Gregg ES
Halpin Early Childhood Center Hilliard ES Hobby ES J.R. Harris ES
Kennedy ES Lockhart ES Looscan ES Mading ES
McGowen ES McNamara ES Milne ES Mitchell ES
Nat Q. Henderson ES Northline ES Oates ES Osborne ES
Paige ES Peck ES Petersen ES Pleasantville ES
Port Houston ES R.P. Harris ES Reynolds ES Robinson ES
Rodriguez ES Ross ES Rucker ES Sanchez ES
Scarborough ES Shadydale ES Shearn ES Sherman ES
Thompson ES Tinsley ES Wesley ES Whidby ES
White ES Whittier ES Woodson ES Young ES