Học sinh HISD chiếm được học bổng nước ngoài trong đại hội mở đầu “Global Issues Summit” của học khu

Hai học sinh HISD đã chiếm được học bổng nước ngoài sau khi diễn thuyết đầy hứng khởi trong đại hội ảo của học khu “HISD Global Issues Summit” và thi diễn thuyết.

Ritika Gupta, một học sinh lớp tám trường Lanier Middle School đã có bài nói đầy đam mê về bình đẳng phái tính, và Nusaibah Arif, một học sinh lớp 11 trường Sharpstown International High School, trình bày sự đa dạng của Houston qua bài nói của em bằng tiếng Bengali về Phong Trào Ngôn Ngữ Bengali. Hai học sinh này sẽ được học bổng toàn phần để học ở nước ngoài – khi an toàn du hành toàn cầu trở lại – từ các hợp tác viên “HISD Abroad”, tổ chức Puranik FoundationAmigos de las Américas.

Tiến nói của hai học sinh HISD này được lan rộng bởi UNICEF USA, người công bố các học sinh thắng giải và bao gồm các bài nói của các em trong một bài viết được đăng trong trang mạng của UNICEF USA.

Sinh hoạt đầu tiên loại này được tổ chức bởi các học sinh HISD Van Nguyen và Boris Mejia, là các học sinh lớp 12 của trường “Houston Academy of International Studies” của HISD. Sinh hoạt này được đề ra để gia tăng sự thi đua toàn cầu của các học sinh Houston bởi thiết lập những trao đổi giới trẻ quốc tế nhắm đến thành phần học sinh bất lợi ở Houston. Đại hội này đã đem cho học sinh HISD một diễn đàn để trao đổi quan điểm của mình về sự quan hệ giữa các vấn đề toàn cầu và các cộng đồng địa phương của họ.

Các học sinh HISD trẻ như mười ba tuổi đã nói chuyện về các quyền của phụ nữ, sự thay đổi thời tiết, sự bất quân bình giầu có, và các vấn đề toàn cầu khác có liên quan đến các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững Liên Hiệp Quốc. Lời của các em đi khắp thế giới, đến với học sinh và giáo chức ở trong 22 quốc gia khác nhau và 66 khu học chánh tham dự Đại Hội này.

Mỗi một bài nói của học sinh tại đại hội “HISD Global Issues Summit” sẽ được bao gồm trong khởi xướng #CreateForUNICEF của UNICEF, và hai học sinh có bài nói thắng giải được chọn để tham dự trong “HYOUston DiverCity Fest by UNICEF”.