Trì trệ mở cửa bốn trường đang xây lại vì thiệt hại bởi Bão Harvey

Bốn trường tiểu học đang được xây lại vì hậu quả của bão Harvey hiện được dự định mở cửa vào tháng Tám 2020 – chậm trễ ba tháng vì đại dịch COVID-19.

Các trường tiểu học Kolter, Braeburn, Mitchell, và Scarborough lúc đầu được dự trù mở cửa vào tháng Sáu 2020.

Viên Chức Dịch Vụ Xây Cất HISD là ông Derrick Sanders nói thời điểm mới này là hậu quả của việc thiếu nhân lực gây nên bởi những đòi hỏi bó buộc về khoảng cách giao tiếp vì đại dịch COVID-19.

“Chúng tôi biết bốn trường này nóng lòng muốn di chuyển vào trường mới,” ông Sanders nói. “Khi chúng tôi giải quyết những thử thách này, chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động trong một phương cách mà nó bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của mọi người trong khi còn có kết quả là các ngôi trường khiến mọi người hãnh diện.”

Các ủy viên HISD đã bỏ phiếu vào tháng Mười Hai 2017 để xây lại các trường này sau khi những thẩm định cơ sở thấy sự hư hại hiển nhiên về bất động sản, cũng như rất cần phải nâng cao các cơ sở này để phòng ngừa thiệt hại vì lụt trong tương lai.

Mỗi một đồ án này cần có các cơ sở hiện đại với các chỗ học rộng, mầu sắc rực rỡ, ánh sáng trời dồi dào, và những chỗ học nới rộng trong suốt cơ sở để học sinh hợp tác.

Hãy theo @Build_HISD trên Twitter để biết những cập nhật xây cất trong chương trình Bông Phiếu 2012 và xây cất trường trên toàn học khu.