Việc xây cất tiếp tục trên các đồ án được tái điều chỉnh của Bông Phiếu 2012

Tuy Khu Học Chánh Houston đóng cửa vì đại dịch COVID-19, việc xây cất đã tiếp tục trên một vài đồ án Bông Phiếu 2012 được tái điều chỉnh trên toàn học khu.

Các đồ án tái điều chỉnh là những đồ án mới, được ủy ban phê chuẩn mà nó không thuộc về phạm vi nguyên thủy của công việc nhưng được tài trợ bởi ngân khoản bông phiếu thặng dư. Các đồ án này gồm hồ bơi trong nhà tại các trường trung học Milby, Washington, và Yates, chái nhà nghệ thuật của trường Trung Học Westbury, và vòm khu ăn uống của trường Sharpstown International School.

Hồ bơi của trường Milby đã hoàn tất 98 phần trăm. Sở Dịch Vụ Xây Cất đang hợp tác với sở Kỹ Thuật HISD và Bảo Trì An Ninh HISD cho phần công việc nhỏ còn lại. Hồ bơi này sẽ sẵn sàng cho niên khóa 2020-2021.

Hồ bơi tại các trường trung học Yates và Washington hoàn tất 85 phần trăm và 75 phần trăm theo thứ tự tương ứng. Việc xây cất bị trì trệ vì những giới hạn chung quanh đại dịch COVID-19, nhưng các đồ án này đang tiến triển và đươc mong sẽ hoàn tất vào tháng Tám. Công việc hiện thời gồm việc xây cất các sàn gỗ chung quanh hồ và những tô điểm.

Chái nhà nghệ thuật của trường Trung Học Westbury đang hoàn tất 90 phần trăm. Các nhóm thợ xây cất đang làm việc trên những tô điểm, xếp đặt các kiểm tra, và đang hoàn tất hệ thống báo hỏa của toàn trường. Sau khi chái nhà này được hoàn tất vào cuối tháng Bảy, một hệ thống âm thanh mới và phòng kiểm soát sẽ được thiết lập trong thính đường.

Vòm khu ăn uống tại trường Sharpstown International School hoàn tất được 50 phần trăm. Các nền để chống đỡ vòm này đã được xây, và khu ăn uống được dự trù bao quanh bằng bê tông. Các bàn ăn ngoài trời sẽ được thiết lập sau khi bê tông đã chắc trong một vài tuần. Đồ án này được dự định kết thúc vào hè này.

Đường chạy bộ mới của trường Trung Học Lawson đang tiến hành và được mong sẽ hoàn tất vào cuối tháng Mười, tuy thời tiết mưa nhiều có thể ảnh hưởng đến thời khóa biểu của đồ án này.

Hãy theo @Build_HISD trên Twitter để biết những cập nhật xây cất trong chương trình Bông Phiếu 2012 và xây cất trường trên toàn học khu.