Chương trình giao sản phẩm Fresh Bus sẽ kết thúc tuần này

Chương trình giao sản phẩm Fresh Bus sẽ kết thúc vào cuối tuần này vì tài trợ từ chương trình Rau Trái Tươi của Nha Nông Nghiệp Texas đã chấm dứt.

Chương trình giao sản phẩm sau cùng được dự trù vào thứ Năm thì bị hủy bỏ vì thời tiết xấu.

Những gia đình có nhu cầu được khích lệ hãy đến một trong các địa điểm phát thức ăn mùa hè Curbside Summer Meals của học khu, ở đây họ có thể lấy thức ăn cho vài ngày từ thứ Hai đến thứ Năm.

Ngoài ra, chương trình trợ giúp thực phẩm vì đại dịch của Ngân Hàng Thực Phẩm Houston – nó cung cấp cho gia đình với hộp sản phẩm 30 cân – sẽ được cung cấp trong sự phối hợp với năm địa điểm được ấn định là các nơi Curbside Summer Meals.

Một danh sách đầy đủ cũng như thời gian thì có trong trang HoustonISD.org/SummerMeals. Các gia đình được khuyên trước khi đến hãy kiểm điểm trang này vì có thể đóng cửa.