Cập Nhật Chương Trình Curbside Summer Meal

Khu Học Chánh Houston tạm đóng cửa hầu  hết các địa điểm phân phát thức ăn mùa hè, bắt đầu từ thứ Sáu, 3 tháng bảy, vì những hướng dẫn của các viên chức y tế công cộng và số trường hợp COVID-19 gia tăng trên toàn thành phố.

Năm địa điểm chiến thuật cung cấp các bữa ăn mùa hè và chương trình trợ giúp thực phẩm của Houston Food Bank – nó cung cấp cho các gia đình các hộp 30 cân thực phẩm – sẽ vẫn mở cửa.

Các địa điểm đó là “Sam Houston Math, Science, and Technology Center”, Revere Middle School, và các trường trung học II cấp Kashmere, Chavez, và Milby.

Để giúp bớt đi khoảng trống tại 37 địa điểm còn lại, HISD sẽ cung cấp thực phẩm cho sáu ngày – gấp đôi số lượng thường lệ – trong lần phân phát sau cùng vào thứ Năm, 2 tháng Bảy. Sau đó tất cả sẻ trải qua việc lau chùi kỹ lưỡng và khử trùng như một biện pháp phòng ngừa trước khi mở cửa lại vào thứ Hai, 20 tháng Bảy.

Các gia đình có nhu cầu thì được khuyên hãy đến một trong 42 địa điểm của học khu vào thứ Năm hoặc một trong năm địa điểm chọn lọc trong hai tuần tới.

Một danh sách đầy đủ về thời gian và địa điểm thì có trên mạng tại www.HoustonISD.org/SummerMeals.