HISD sẽ mở 12 địa điểm phân phát thực phẩm “Curbside Summer Meals” vào thứ Hai

Bảy địa điểm cung cấp thực phẩm cho học sinh và gia đình trong sự hợp tác với Ngân Hàng Thực Phẩm Houston

Khi Khu Học Chánh Houston mở lại chương trình phát thực phẩm “curside” mùa hè vào thứ Hai, 20 tháng Bảy, nó sẽ được thực hiện tại 12 địa điểm trong toàn thành phố.

Bảy trong những địa điểm này sẽ hoạt động trong sự hợp tác với Ngân Hàng Thực Phẩm Houston, cho phép các gia đình lấy thức ăn cho học sinh trong vài ngày cũng như các gói rau trái – và các sản phẩm khác nếu có – cho các gia đình.

Sở Dinh Dưỡng HISD trước đây hoạt động tại một vài địa điểm nhỏ hơn nhưng tinh giản để tối đa hóa các nguồn năng trong những khu có nhiều nhu cầu nhất và giảm bớt số nhân viên khi số trường hợp COVID-19 tiếp tục gia tăng trên toàn thành phố này.

Các địa điểm sẽ tiếp tục mở cửa vào các ngày thứ Hai và thứ Năm, cho đến thứ Hai, 31 tháng Tám. Để biết đầy đủ các địa điểm, ngày giờ, hãy vào trang HoustonISD.org/SummerMeals.

Bảy địa điểm hợp tác sẽ tọa lạc tại:

 • Sam Houston Math, Science, and Technology Center, 9400 Irvington Blvd.
 • Revere Middle School, 10502 Briar Forest Dr.
 • Kashmere High School, 6900 Wileyvale St.
 • Chavez High School, 8501 Howard Dr.
 • Milby High School, 1601 Broadway St.
 • Booker T. Washington High School, 4204 Yale St.
 • Lawson Middle School, 14000 Stancliff St.

Thêm năm địa điểm phát thức ăn “curbside” cho học sinh sẽ tọa lạc tại:

 • Clifton Middle School, 6001 Golden Forest Dr.
 • Wisdom High School, 6529 Beverly Hill Lane
 • Furr High School, 500 Mercury Dr.
 • North Forest High School, 10726 Mesa Dr.
 • Marshall Middle School*, 1115 Noble St.

*Trường Northside High School, 1101 Quitman St., sẽ thay thế trường Marshall một khi đã được lau chùi và khử trùng sau một trường hợp COVID-19.

Để biết đầy đủ danh sách địa điểm, ngày và giờ, hãy vào trang HoustonISD.org/SummerMeals. Các gia đình cũng có thể vào trang HoustonFoodBank.org để biết danh sách 250 địa điểm hợp tác và các nguồn năng khác có trong toàn thể Houston.

Callout – Parents and Staff

Đây là Khu Học Chánh Houston gọi với một tin quan trọng về chương trình thức ăn mùa hè “curbside”

Khu Học Chánh Houston đang mở lại chương trình phát thực phẩm “curbside” mùa hè vào thứ Hai, 20 tháng Bảy, tại 12 địa điểm trong toàn thành phố.

Bảy trong những địa điểm này sẽ hoạt động trong sự hợp tác với Ngân Hàng Thực Phẩm Houston, cho phép các gia đình lấy thức ăn cho học sinh trong vài ngày cũng như các gói rau trái – và các sản phẩm khác nếu có – cho các gia đình.

Tất cả các địa điểm tiếp tục mở cửa vào những ngày thứ Hai và thứ Năm. Để biết danh sách đầy đủ các địa điểm, ngày giờ, hãy vào trang HoustonISD.org/SummerMeals.

Một lần nữa, đây là Khu Học Chánh Houston gọi với một tin quan trọng về chương trình thức ăn mùa hè “curbside”