Các ủy viên HISD lên tiếng hỗ trợ kế hoạch ‘Reconnect Safely, Return Strong’

Trong một cuộc họp đặc biệt, các ủy viên Khu Học Chánh Houston công khai hỗ trợ kế hoạch mở cửa lại của học khu “Reconnect Safely, Return Strong” để bắt đầu niên khóa 2020-2021.

Để bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của học sinh, nhân viên và gia đình khi Thành Phố Houston đương đầu với số trường hợp dương tính COVID-19 gia tăng, HISD sẽ bắt đầu niên khóa vào ngày 8 tháng Chín thay vì 24 tháng Tám.

Các lớp sẽ tiếp tục trên mạng trong sáu tuần. Các lớp diện đối diện sẽ bắt đầu ngày 19 tháng Mười, tùy thuộc vào các tình hình COVID-19 trên toàn Thành Phố Houston và sự hướng dẫn của các viên chức y tế địa phương, tiểu bang và liên bang.

“Chúng tôi rất cảm kích việc công khai hỗ trợ kế hoạch mở cửa lại của Ủy Ban Giáo Dục,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD là Grenita Lathan nói. “Điều quan trọng là các gia đinh biết rằng ủy ban và ban quản trị cùng đoàn kết thi hành mọi sự có thể để bảo vệ sự an toàn của từng học sinh và nhân viên.”

Phụ huynh sẽ có thể chọn điều tốt nhất cho con em mình với sự lựa chọn không muốn sự giảng dạy diện đối diện trong toàn thể lục cá nguyệt mùa thu (cho đến 29 tháng Giêng, 2021), hoặc trong toàn thể niên khóa (cho đến 11 tháng Sáu, 2021).

Bắt đầu từ 25 tháng Tám, phụ huynh sẽ nhận được điện thoại từ học khu để cho biết sự lựa chọn của mình. Phụ huynh có thể chọn học trong trường hay học trên mạng. Sau mỗi chu kỳ chấm điểm sáu tuần lễ, phụ huynh có thể thay đổi sự lựa chọn của mình.

Những ngày quan trọng mở cửa lại:

  • 8 tháng Chín, 2020: Ngày khai giảng (chỉ trên mạng)
  • 19 tháng Mười, 2020: Bắt đầu giảng dạy diện đối diện
  • 8 tháng Chín, 2020 – 29 tháng Giêng, 2021: Lục cá nguyệt đầu tiên học từ xa cho những học sinh/phụ huynh nào chọn sự giảng dạy trực tuyến mà thôi.

Các giáo chức sẽ trình diện làm việc ảo vào thứ Hai, 24 tháng Tám. Tất cả các nhân viên khác sẽ tiếp tục làm việc ảo và sẽ được thông báo bởi giám thị về ngày họ được mong trở lại văn phòng.

Phụ huynh của những học sinh nào không có máy điện toán hay “internet hot spot” thì hãy liên lạc với hiệu trưởng để xin hỗ trợ kỹ thuật trước khi niên khóa bắt đầu.

Lực Lượng Đặc Nhiệm Về Bệnh Hay Lây của HISD hình thành các thể thức cho việc giảng dạy diện đối diện, nó bao gồm mọi học sinh và nhân viên HISD được thanh lọc hàng ngày trước khi vào bất cứ cơ sở nào của HISD. Họ cũng sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, và tuân theo các điều kiện về khoảng cách giao tiếp. Ngoài ra, các y tá, nhân viên bảo quản, nhân viên thực phẩm, và giáo dục đặc biệt còn buộc phải mang găng tay.

Có thêm thông tin về kế hoạch mở cửa lại niên khóa 2020-2021 của HISD ở đây.

Nhấn vào đây để xem cuộc họp báo ngày 15 tháng Bảy của tổng giám đốc lâm thời khi công bố kế hoạch mở cửa lại.