HISD khởi sự “HISD @ H.O.M.E. Hotline” để hỗ trợ việc học từ xa trong mùa thu

Khu Học Chánh Houston sẽ khởi sự đường dây điện thoại “HISD @ H.O.M.E. Hotline” để cung cấp các câu trả lời đúng lúc cho những câu hỏi của học sinh và phụ huynh về việc học từ xa trong mùa thu.

Bắt đầu từ thứ Hai, 3 tháng Tám, học sinh và phụ huynh có thể gọi đường dây “HISD @ H.O.M.E. Hotline” số 713-556-INFO (4636), thứ Hai đến thứ Sáu từ 7g sáng đến 7g tối. Điện thoại viên sẽ có mặt để trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha liên quan đến “HISD @ H.O.M.E.”

HISD đã khởi sự “HISD @ H.O.M.E.” (Home-based Online Mobile Education), một kế hoạch học hỏi từ xa, trong mùa xuân để bảo đảm các nhu cầu học vấn và ngoài học vấn của học sinh được đáp ứng khi các trường và văn phòng học khu đóng cửa để phòng ngừa COVID-19.

Cũng nằm trong kế hoạch học từ xa của học khu, HISD @ H.O.M.E. TV sẽ lại cung cấp các phim vi-đêô giảng dạy trong suốt tuần. Các phim vi-đêô này gồm các bài học bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha từ các giáo chức và chuyên gia phát triển giáo chức trong một số lĩnh vực chính, gồm toán, khoa học, đọc sách và luận văn, xã hội học, và nghệ thuật. Các phim video cũng sẽ phát trực tiếp trong tuần đầu đi học. Các phim vi-đêô này sẽ được phát trên HISD-TV (Comcast băng tần 18 và AT&T U-verse băng tần 99), cũng như trực tuyến qua HoustonISD.org/LiveTV.

Điện thoại viên đường dây nóng sẽ bắt đầu nhận câu hỏi vào ngày 10 tháng Tám khi hệ thống ghi danh của học khu được khởi sự. Những câu trả lời cho các câu hỏi cũng có thể tìm thấy trên mạng tại HoustonISD.org/Enroll.