HISD tổ chức “Camp Spark” để tăng cường học vấn cho đến ngày khai giảng

Sở Học Thuật của HISD đang tổ chức một trại ảo “Academic Enrichment Camp” được đề ra để tăng cường học vấn cho học sinh cho đến ngày khai giảng niên khóa 2020-21 trong khi củng cố các khả năng học thuật.

“Camp Spark”, sẽ được tổ chức từ 24 tháng Tám đến 3 tháng Chín, miễn phí cho mọi học sinh HISD từ lớp vườn trẻ cho đến lớp 12.

Học sinh sẽ tham dự các sinh hoạt tương tác hấp dẫn về khoa học, toán, văn chương, kỹ thuật, và nghệ thuật. Các học sinh lớp chín sẽ tham dự trong một khóa tìm hiểu về trung học II cấp. Một chuỗi bài “College and Career Readiness Series” sẽ có cho học sinh từ lớp 10 đến 12. Các sinh hoạt khác gồm:

Tiểu Học:

  • Các chuyến đi ảo
  • Sinh hoạt tương tác về văn chương, toán, khoa học và kỹ thuật

Trung Học:

  • Các sinh hoạt tương tác về cách đi vào HUB, Microsoft, và Google
  • Chuẩn bị SAT, vào đại học, trợ giúp tài chánh, và chuẩn bị xin học bổng

Là một phần trong “Camp Spark”, các nhóm học thuật cũng thiết lập chương trình “Attend to Win”. Những học sinh nào tham dự hàng ngày sẽ có cơ hội thắng được các thẻ tặng quà và một Bumpboxx (Bluetooth Radio Speaker). Để ghi danh “Camp Spark” hãy vào trang đăng ký. Muốn biết thêm thông tin, hãy liên lạc với Jonathan Denning tại Jonathan.Denning@HoustonISD.org