Những thay đổi việc phân phát thực phẩm HISD vì bão Laura

Mọi nỗ lực phân phát thực phẩm của Khu Học Chánh Houston đều bị hủy bỏ vào thứ Năm và thứ Sáu vì có thể thời tiết khắc nghiệt do bão Laura.

Các bữa ăn mùa hè phát ở lề đường đều hủy bỏ vào thứ Năm, 27 tháng Tám. Bữa ăn của học sinh được giao đến các khu chung cư ấn định sẽ tiếp tục vào thứ Tư, 25 tháng Tám, nhưng sẽ bị hủy bỏ vào thứ Năm, 27 tháng Tám và thứ Sáu, 28 tháng Tám. Cả hai chương trình bữa ăn mùa hè chấm dứt vào tuần này.

Việc phân phát thực phẩm cộng đồng quy mô được dự trù vào thứ Sáu, 28 tháng Tám trong bãi đậu xe màu vàng của vận động trường NRG được dời lại từ trưa cho đến 5g chiều thứ Bảy, 29 tháng Tám tại cùng một địa điểm.

Các gia đình có nhu cầu thì được khuyên hãy đến ngày phân phát thứ Bảy tại NRG. Các gia đình có thể lấy một gói thực phẩm nặng 80 cân và các bữa ăn một tuần cho mỗi học sinh, cũng như các khẩu trang của Thành Phố Houston, các gói khử trùng được cung cấp bởi tổ chức “Anita D Designer Foundation”, các dụng cụ STEM của “Children’s Museum of Houston”, và dụng cụ học sinh được cung cấp bởi Reliant, T-Mobile, và Staples.

Người tham dự phải đi vào qua lối chính của bãi đậu xe mầu vàng của NRG trên đường South Main. Khi đến nơi, nhân viên Sở Dinh Dưỡng sẽ giảm thiểu sự tiếp xúc bằng cách đặt những đồ này trong thùng xe. Những ai đi bộ đến NRG phải tuân theo các điều kiện về khoảng cách giao tiếp.

Về các bữa ăn học sinh, người lái xe phải có trẻ em trong xe hoặc trình giấy chứng minh ghi danh trong bất cứ khu học chánh nào (phiếu điểm, thẻ học sinh, v.v.) hay giấy khai sinh. Tất cả các vật dụng này – gói thực phẩm, học cụ, khẩu trang, gói khử trùng, dụng cụ STEM – đều sẵn có cho mọi người.

Muốn biết thêm thông tin về chương trình bữa ăn HISD, hãy vào trang

www.HoustonISD.org/Nutrition.