Camp Spark của HISD chuẩn bị học sinh, gia đình về học trực tuyến

Alberto Varona, một học sinh sẽ vào lớp chín trường “DeBakey High School for Health Professions”, mơ ước theo đuổi một ngành nghề trong khoa học, và sau một tuần trong “Camp Spark” hoàn toàn ảo của HISD, các ước mơ ấy mạnh hơn bao giờ hết.

“Ngày kia, em mơ sẽ sáng chế ra thuốc để giúp mọi người,” em nói. “Camp Spark thực sự khuyến khích em theo đuổi các ước mơ ấy.”

Trại này hai tuần lễ, cung ứng cho học sinh từ lớp vườn trẻ đến 12 và miễn phí, được đề ra để giúp học sinh đi học lại khi khu học chánh chuẩn bị học trực tuyến, và cung cấp các bài học trực tuyến chú trọng đến thể dục, khoa học, văn chương, toán, an toàn trên mạng, kỹ thuật và nghệ thuật. 

Ngày thứ hai của Camp Spark là một ngày rất tốt cho Dayarana, em của Alberto, một học sinh vào lớp bảy trường “Baylor College of Medicine at Ryan”, em đã lấy bài học “Skins and Skulls” từ tổ chức “Texas Wildlife Association”.

“Em muốn là một thú y sĩ,” em nói. “Thật vui thích khi được thấy tất cả các loại sọ thú vật khác nhau.”

Với mẹ của Alberto, bà Montse Gonzalez, có con trai trẻ nhất là Jacob, một học sinh vườn trẻ trường ‘Wharton Dual Language Academy”, cũng tham dự Camp Spark, đã giúp em chuẩn bị cho niên khóa sắp tới.

“Không hồ nghi rằng việc học trực tuyến sẽ là một thách đố cho chúng tôi,” bà nói. “Nhưng kinh nghiệm với Camp Spark này là một thực tập tốt khi học ảo khởi sự vào tháng Chín.”

Trong thời gian trại, học sinh được tham dự trong một chuỗi cảm nghiệm thích hợp tuổi với các hợp tác viên của Camp Spark gồm Thư Viện Houston, Children’s Museum Houston, The Houston Dynamo và Dash, và Comp-U-Dopt. Các học sinh mới vào lớp chín, như Alberto, tham dự trong một trại để chuẩn bị các em lên trung học II cấp, mà em thấy rất hữu ích.

“Học trực tuyến thì rất khó trong mùa xuân,” em nói. “Cho đến nay, tại Camp Spark, em học được một số khả năng về điện toán, như cách sử dụng Word và Excel, điều đó sẽ giúp em khi trường bắt đầu.”

Camp Spark thì miễn phí cfho mọi học sinh. Không cần phải ghi danh, và học sinh có thể đăng nhập và tham gia bất cứ lúc nào. Muốn biết thêm thông tin về trại này, hãy vào trang HoustonISD.org/CampSpark.