Khi nhà ăn đóng cửa, Dịch Vụ Dinh Dưỡng tìm những cách sáng tạo kể nuôi dưỡng học sinh

Một nhóm cư dân trong chung cư “Windswept Gardedns” tìm cách lẻn qua hàng rào cây sân trước, chỉ cách đường xe chạy trên xa lộ Southwest vài trăm bộ.

Mặt đeo khẩu trang và cẩn thận đứng cách xa nhau, các gia đình tụ họp chung quanh một chiếc lều xanh mà nhân viên sở Dinh Dưỡng HISD đang phân phát các bữa ăn học sinh vào buổi trưa.

Khu học chánh từng cung cấp một chương trình bữa ăn mùa hè cho học sinh trong khắp vùng Houston rộng lớn. Trong những năm trước, các trẻ em thường đến trường trong vùng để ăn. Nhưng đại dịch COVID-19 đã thay đổi, thúc giục Dịch Vụ Dinh Dưỡng tìm cách sáng tạo và an toàn để nuôi dưỡng các trẻ em ngoài nhà ăn.

“Chúng tôi phải nghĩ ra một cách để đưa thức ăn đến nhà để chúng tôi có thể tiếp tục săn sóc các trẻ em,” Viên Chức Sở Dinh Dưỡng Betti Wiggins nói.

Sở này dựa vào kiểu phát thức ăn lề đường để cho phép học sinh và gia đình an tâm đến lấy các bữa ăn một lần cho một ngày. Nhưng điều đó không đến được với mọi người – nhất là các cộng đồng từng bị phục vụ dưới mức.

Trong chương trình giao thức ăn mùa hè tại chung cư, nó đem bữa ăn sáng và trưa đủ một tuần đến các gia đình ở các chung cư được chọn mà có đông học sinh. Chung cư “Windswept Gardens” là một trong các chung cư này.

Thông thường, nhân viên dinh dưỡng ở trường quản lý chương trình bữa ăn mùa hè. Nhưng hè này, Houston Eats, nhánh thực phẩm của sở Dinh Dưỡng, được giao cho việc quản lý phân phát thực phẩm ở các chung cư.

“Chúng tôi giúp đỡ mọi người,” tài xế của Houston Eats là Sharon Roberts nói. “Chúng tôi muốn ở đây vì họ và vì các trẻ em.”

Bà Wiggiins vạch ra rằng việc nuôi dưỡng cộng đồng trong đại dịch là một nỗ lực của mọi người. Trong khi nhân viên nhà ăn tập trung vào việc đóng gói và phục vụ bữa ăn lề đường, sở này mau chóng quay sang nhóm phục vụ nhà ăn để được giúp đỡ.

“Chúng tôi nói, ‘Này nhóm Houston Eats Catering! Quý vị có xe tải. Chúng tôi có trẻ em. Nào chúng ta lên đường,’” bà Wiggins nói. “Houston Eats tự thay đổi để trở thành người dọn ăn tại chỗ cho trẻ em, và tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời.”

Chương trình bữa ăn mùa hè của HISD – và chương trình giao thực phẩm đến chung cư – kết thúc ngày 28 tháng Tám, để sở Dinh Dưỡng có thời gian chuyển sang các chương trình “National School Breakfast and Lunch” (ăn sáng và ăn trưa) được cung cấp trong niên khóa này. Phát thức ăn lề đường sẽ tiếp tục được cung cấp cho những học sinh nào chọn việc học trực tuyến trong niên khóa 2020-2021.