Bảo Tàng Viện Nghệ Thuật Houston giới thiệu triển lãm trực tuyến với đặc điểm học sinh HISD

Bảo Tàng Viện Nghệ Thuật Houston (Museum of Fine Arts Houston) vừa mới công bố một cuộc triển lãm trực tuyến với đặc điểm là các tác phẩm của học sinh tốt nghiệp HISD năm 2020 được sáng tác trong đại dịch COVID-19.

Cuộc triển lãm ảo này, “Stronger than COVID-19: Empowering the Seniors of Houston Independent School District to Reclaim the Narrative of Their Senior Year”, được hứng khởi bởi giáo chức nghệ thuật trường Trung Học Booker T. Washington là bà Maya Imani Watson, bà là mẹ của một học sinh lớp 12 năm 2020, muốn đem cho học sinh từ 12 trường trung học II cấp của HISD một cơ hội để lấy lại quãng thời gian năm lớp 12, mà nó bị gạt ra bên lề bởi đại dịch COVID-19.

“Khi thấy chính con tôi phải vất vả với các thực tại của năm lớp 12 trong một phương cách chưa từng có, tôi bắt đầu nghĩ về cách thay đổi câu chuyện này,” bà nói. “Với sự giúp đỡ của các phần tử nhóm Fine Arts của HISD, chúng tôi dàn dựng đồ án này theo một phương cách mà nó phát sinh một nền sáng tạo cho học sinh lớp 12.”

Theo Watson, một trong những mục đích của cuộc triển lãm là để trưng bày làm thế nào nghệ thuật có thể là cầu nối văn hóa và cộng đồng, cũng như khơi dậy sự sáng tạo và đối thoại văn hóa thích hợp. Khi người ta khám phá cuộc triển lãm ảo này, họ sẽ thấy các phương cách mà học sinh quan sát và đáp ứng với ảnh hưởng của đại dịch trên đời sống các em.

“Một chuỗi tấm hình này tiêu biểu cho đời sống của em là một học sinh lớp 12 trong sự cách ly, bị tước đoạt khỏi môn softball, dạ hội, tốt nghiệp, và nhiều cảm nghiệm khác của lớp 12,” Alexandra Perez, học sinh tốt nghiệp trường Lamar High School nói về tác phẩm của em, Faith Over Fear. “Trong thời gian cách ly, em nhận ra rằng có rất nhiều điều được cho là đương nhiên.”

Khám phá cuộc triển lãm ảo này, tốt nhất là xem trên các máy di động và phiên bản mới nhất của Chrome, Firefox, Microsoft Edge, và Safari, bằng cách nhấn vào đây. Một cuốn video trình bày về đồ án này cũng có thể được xem trực tuyến ở đây.