Chương trình “National Merit Scholarship” chọn 81 học sinh HISD vào bán kết

Chương trình “National Merit Scholarship”đã chọn 81 học sinh lớp 12 của Khu Học Chánh Houston là những người vào bán kết 2021.

Các học sinh trung học này có cơ hội để thi đua với gần 7,600 học bổng trị giá hơn $30 triệu mà nó sẽ được cung ứng vào mùa xuân tới. Trên toàn quốc có khoảng 16,000 học sinh vào bán kết trong chương trình “National Merit Scholarship Program” thường niên lần thứ 66.

“Chúng tôi hãnh diện về các học sinh ưu tú của chúng tôi, các em đang thi đua với chúng bạn trên toàn quốc cho vinh dự nhiều uy tín này,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD Grenita Lathan nói. “Chúng tôi hỗ trợ và khuyến khích các em hãy duy trì mức độ xuất sắc này mà nó có kết quả là được vào bán kết, bất kể những thách đố các em phải đối diện trong niên khóa linh động này.”

Hãy nhấn vào đây để xem danh sách học sinh HISD được vào bán kết. Các em theo học các trường sau đây:

Bellaire High SchoolCarnegie Vanguard High SchoolChallenge Early College High SchoolChavez High SchoolDeBakey High School for Health Professions Energy Institute High SchoolHeights High SchoolKinder HSPVALamar High SchoolWestside High School

Để được cứu xét cho một học bổng “Merit Scholarship”, các học sinh bán kết phải vào mức độ chung kết của cuộc thi. Để trở nên một người vào chung kết, các học sinh bán kết và một viên chức ở trường phải nộp một đơn xin học bổng với các chi tiết gồm hồ sơ học vấn của học sinh, sự tham dự trong trường và sinh hoạt cộng đồng, chứng tỏ khả năng lãnh đạo, công việc làm, và những danh dự và phần thưởng nhận được. Các học sinh bán kết còn phải viết một bài tiểu luận.