Học sinh, giáo chức HISD tham dự trại ảo STEM tại Đại Học Rice

Gần 20 học sinh HISD và giáo chức thuộc về một nhóm chọn lọc trên toàn tiểu bang là những người được mời để tham dự trại ảo có uy tín “Tapia Say virtual STEM Camp” tại Đại Học Rice trong hè này. 

Tại trại hè này, được bảo trợ bởi “ExxonMobil”, trại sinh trải qua năm ngày cảm nghiệm trực tuyến về STEM được hướng dẫn bởi các giáo sư trường Rice và các điều hợp viên kinh nghiệm, chú trọng đến các khả năng giải quyết vấn đề và giao tiếp. Mỗi trại sinh được thách đố hãy thiết kế cho mình một “heatsink” (vật dẫn nhiệt), phỏng theo tiến trình mà qua đó nhiệt được lấy ra khỏi bộ xử lý trong một máy điện toán để giữ cho nó khỏi quá nóng.

Những nhà giáo dục nào tham dự trong trại này thì có được các dụng cụ để thực hiện những gì học hỏi trong lớp, dù là ảo hay diện đối diện, qua 10 ngày hội thảo. Ngoài việc kiếm được các giờ “Continuing Professional Education” (CPE), các tham dự viên còn hợp tác với các giáo chức khác trên toàn Texas và xa hơn nữa.

Trại này được tổ chức bởi trung tâm “Richard Tapia Center for Excellence and Equity” tại Đại Học Rice, nó cổ vũ sự hợp tác lớn lao hơn của thành phần thiểu số ít có đại diện và phụ nữ trong các ngành khoa học và kỹ sư.