Ba trường HISD được chọn là “2020 National Blue Ribbon Schools”

Trường Tiểu Học Memorial, trường “Young Women’s College Preparatory Academy” và trường “High School for Law & Justice” được định danh là các trường “2020 Blue Ribbon” bởi Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.

Đây là lần đầu tiên các trường này được định danh như vậy, nó được trao tặng cho những trường duy trì được các tiêu chuẩn học vấn cao trong các học sinh trường trong khi chứng tỏ sự tiến bộ trong việc bớt đi khoảng cách thành tích giữa các nhóm học sinh.

“Tôi vô cùng hãnh diện về các trường được nhận biết với vinh dự uy tín này,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Sự hoạt động chăm chỉ được nêu gương trong việc học của học sinh chúng tôi, và điều đó cần phải toàn thể trường cùng hoạt động để đạt được thành tích sâu sắc như vậy.”

Giải đáng ao ước này xác nhận sự hoạt động chăm chỉ của các nhà giáo dục, gia đình, và cộng đồng trong việc thiết lập các trường an toàn và rộng mở, nơi học sinh thấu hiểu sự thách đố và nội dung hấp dẫn. Các trường Blue Ribbons buộc phải hoàn tất quy trình nghiêm ngặt là nộp dữ kiện thành tích và các bài tiểu luận về phương pháp giảng dạy của trường cho Bộ Giáo Dục.

Trường Tiểu Học Memorial được nhìn nhận là một trường “Exemplary Achievement Gap Closing School”, trong khi cả hai trường “Young Women’s Prep” và “High School for Law & Justice” được nhìn nhận là các trường “Exemplary High Performing Schools.”

Cả ba trường sẽ được vinh danh trong một buổi lễ trao giải ngày 12-13 tháng Mười Một. Muốn biết thêm thông tin về giải “National Blue Ribbon Award”, hãy vào trang https://www2.ed.gov/programs/nclbbrs.