Chương trình “High School Aerospace Scholars” của NASA hiện đang nhận đơn

Các học sinh lớp 11 trên toàn HISD được mời tham gia NASA trong việc thám hiểm mặt trăng cho đến Hỏa Tinh qua chương trình “High School Aerospace Scholars”.  

NASA muốn học sinh ngày nay trở nên các kỹ sư, khoa học gia, nghiên cứu gia và người canh tân của tương lai. Chương trình “High School Aerospace Scholars” cung cấp một loại kinh nghiệm riêng biệt cho học sinh trung học Texas để khám phá ra những khả năng của một ngành nghề hay một chuyên môn liên quan đến khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán (STEM). 

Cảm nghiệm này bắt đầu vào mùa thu với một khóa học tương tác trực tuyến trên các hoạt động NASA có liên quan đến việc thám hiểm không gian, địa chất học, kỹ thuật, toán và hàng không. Học sinh hoàn tất các thách đố thiết kế gồm hình vẽ 3D, câu hỏi khoa học, thảo luận, viết về kỹ thuật và họp hàng tháng trên mạng với các khoa học gia và kỹ sư NASA.

Những học sinh nào có điểm cao nhất sẽ được mời tham dự huấn luyện để sử dụng tại NASA, ở đây họ sẽ được hướng dẫn từ các khoa học gia và kỹ sư và làm việc với các học sinh khác từ khắp tiểu bang để hoàn tất những thách đố thiết kế và kế hoạch lên Hỏa Tinh. Cả hai phần trực tuyến và tại địa điểm đều miễn phí cho tham dự viên.

Học sinh có thể nộp đơn bây giờ cho đến 21 tháng Mười. Muốn biết thêm thông tin và nộp đơn, hãy vào trang NASA.gov/HAS