Thư viện “Dolly Parton’s Imagination Library” cung cấp sách dem về nhà cho hàng ngàn trẻ em HISD

HISD đang hợp tác với Ủy Viên Adrian Garcia của “Harris County Precinct 2”, “Books Between Kids”, “PNC Bank”, “St. James Family Life Center” và “Waltrip Family Foundation” để đem thư viện “Dolly Parton’s Imagination Library” đến cho khoảng 5,000 trẻ em ở Houston.

Thư viện “Dolly Parton’s Imagination Library” là một chương trình tặng sách cho trẻ em từ sơ sinh cho đến 5 tuổi trong các cộng đồng có tham dự ở Hoa Kỳ, Anh, Gia Nã Đại, Úc và Ái Nhĩ Lan. Thư viện “Dolly Parton launched Imagination Library” năm 1995 đã cổ vũ việc yêu đọc sách trong các trẻ em vườn trẻ nơi quê hương của bà. Ngày nay, chương trình này tặng hơn một triệu cuốn sách cho trẻ em trên toàn thế giới hàng tháng.

Nằm trong thư viện “Dolly Parton’s Imagination Library”, chương trình “Book a Month” sẽ cung cấp sách cho trẻ em ở Houston bằng cách gởi sách trực tiếp về nhà hàng tháng cho đến khi lên 5 tuổi. Các gia đình nào cư ngụ trong vùng hoặc theo học một trường ở các vùng có số zip sau đây thì có thể tham dự chương trình này: 77009, 77011, 77012, 77017, 77020, 77022, 77029 và 77087. Cuốn sách đầu tiên mỗi trẻ sẽ nhận được qua bưu điện sẽ là cuốn bà Dolly Parton ưa thích—The Little Engine That Could

Chương trình “Book a Month” sẽ khởi sự tại trường Tiểu Học Sherman vào thứ Tư, 30 tháng Chín với một sinh hoạt ghi tên cho các gia đình. Những gia đình nào muốn tham dự và ghi tên trong chương trình này sẽ nhận được một gói quà tặng gồm, một túi đựng, dụng cụ Learn at Home, lời khuyên học hành và một gói Sesame Street được cung cấp bởi “PNC Grow Up Great”, cũng như các sách thích hợp với tuổi của “Books Between Kids”.

Những gia đình tham dự sinh hoạt ghi tên này thì phải ngồi trong xe, theo điều kiện khoảng cách thể lý và phải đeo khẩu trang hay che măt. Các gia đình nào không thể tham dự sinh hoạt ghi tên vào ngày 30 tháng Chín thì có thể ghi trên trong trang booksbetweenkids.org/bookamonth/ hay gọi điện thoại số  832-831-1402 số nối 806.