Chương trình D.A.R.E. trở lại học khu với chương trình huấn luyện cảnh sát HISD

Khu Học Chánh Houston đã công bố việc trở lại của chương trình “Drug Abuse Resistance Education” (D.A.R.E. – giáo dục chống lạm dụng ma túy ) trong một số trường HISD trong cuộc họp báo hôm thứ Hai.

“Tôi rất phấn khởi về chương trình D.A.R.E. trở lại HISD,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Chúng tôi nhất định bảo đảm rằng mọi học sinh không chỉ nhận được một sự giáo dục tốt, nhưng còn rằng họ đến trường không bị ảnh hưởng này và được chuẩn bị đón nhận sự giáo dục tốt.”

Trong sự hợp tác với Dân Biểu Jarvis Johnson, D.A.R.E. America, Sở Cảnh Sát HISD, và Sở Cảnh Sát Houston, chương trình này sẽ khởi sự huấn luyện 35 cảnh sát viên HISD và bảy cảnh sát Houston về việc dạy học sinh cách phòng ngừa dựa trên bằng chứng.

“Hàng triệu học sinh trên toàn quốc được ích lợi từ chương trình D.A.R.E năm nay, và các cảnh sát HISD và học sinh hãnh diện để trở nên một phần của chương trình này,” Cảnh Sát Trưởng HISD là ông Pedro Lopez nói.  “Trong suốt thời gian hành nghề hàng chục năm là một công chức, mục tiêu và sứ mệnh của tôi luôn luôn là thi hành bất cứ gì phải thi hành để giúp người trẻ ra khỏi con đường tối tăm và khó khăn, và chương trình D.A.R.E. là một cách chúng tôi có thể thi hành điều đó trong HISD.”

Khóa huấn luyện hai tuần này sẽ cung cấp cho 42 cảnh sát viên kiến thức và dụng cụ để giúp học sinh đối phó với việc ức hiếp và có quyết định tốt để sống an toàn và lành mạnh. Chương trình này cũng sẽ tạo ra một cơ hội cho các cảnh sát viên và trẻ em để xây dựng các tương giao tích cực với nhau và với cộng đồng.

“Điều quan trọng để thay đổi động lực hiện thời bởi tạo ra các đối thoại mà nó sẽ giúp người ta hiểu nhau,” Johnson nói. “Qua chương trình D.A.R.E., các cảnh sát viên làm việc với trẻ em và nói với chúng – sau đó chúng nhìn các trẻ khác một cách khác biệt và ngược lại – như thế tạo ra cuộc đối thoại quan trọng và xây dựng các tương giao đó.”

Chương trình D.A.R.E. sẽ được cung cấp trong lục cá nguyệt mùa Xuân 2021 tại tám trường HISD sau đây:

  • Black Middle School
  • Burrus Elementary School
  • Highland Heights Elementary School
  • Kennedy Elementary School
  • Osborne Elementary School
  • Washington High School
  • Wesley Elementary School
  • Williams Middle School

Chương trình này cũng sẽ được cung cấp cho học sinh trong chương trình “Ascending to Men Project” của HISD. Muốn biết thêm thông tin về chương trình “D.A.R.E. America”, hãy vào trang DARE.org.