HISD chuyển đổi sang hai tuần một lần việc lấy thức ăn học sinh từ lề đường, bắt đầu phân phát thức ăn hàng tuần cho cộng đồng

Khi học khu chuẩn bị trở lại học diện đối diện tháng này, Dịch Vụ Dinh Dưỡng đang chuyển đổi việc lấy thức ăn học sinh ở lề đường từ hàng ngày sang hai tuần một lần và bắt đầu hai “Neighborhood Supersites” như một phần của khởi xướng phân phát thức ăn hàng tuần cho cộng đồng.

Việc chuyển sang thức ăn lề đường hai tuần một lần ở trường sẽ bắt đầu vào thứ Hai, 12 tháng Mười nhờ một sự miễn trừ của Bộ Canh Nông Hoa Kỳ. Nó cho phép các gia đình lấy các bữa ăn có giá trị trong vài ngày mỗi lần lấy – ba phần vào các ngày thứ Hai và bốn phần vào các ngày thứ Năm.

“Neighborhood Supersites” được đặt ra để cung cấp thời gian và địa điểm nhất định mà cộng đồng có thể lấy 32 cân thực phẩm – gồm rau trái, sản phẩm bơ sữa, và thịt – cho gia đình, cũng như các bữa ăn cho học sinh đủ một tuần.

Các hộp thực phẩm cho gia đình thì miễn phí cho công chúng. Các bữa ăn học sinh thì miễn phí cho bất cứ trẻ em nào từ 1 đến 18 tuổi và không tham dự việc học diện đối diện. Trẻ em phải ở trong xe hay gia đình phải trưng dẫn giấy khai sinh hay bằng chứng ghi danh học trong bất cứ học khu nào cho từng đứa trẻ cần thức ăn.

“Khi chúng ta càng gần với việc giảng dạy diện đối diện, chúng tôi muốn bảo đảm là học sinh và gia đình có đủ thực phẩm họ cần,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD là Ts. Grenita Lathan nói. “Những thay đổi này sẽ giúp chúng tôi phục vụ các gia đình trong một phương cách có ảnh hưởng hữu hiệu hơn.”

Lấy ở lề đường

Trong tuần lễ từ thứ Hai, 12 tháng Mười, việc lấy thức ăn lề đường ở trường sẽ bắt đầu vào thứ Hai và thứ Năm từ 10g sáng đến 1g trưa. Từ thứ Hai, 19 tháng Mười, việc lấy thức ăn lề đường ở trường sẽ chuyển sang 2g đến 5g các ngày thứ Hai và thứ Năm. Các bữa ăn chỉ gồm bữa sáng và trưa cho đến thứ Hai 10 tháng Mười, khi đó quà và bữa tối sẽ bắt đầu được cung cấp.

Ngoài ra, ba địa điểm lấy thức ăn lề đường ở trường — “Sam Houston Math, Science, and Technology Center” và các trường trung học Milby và Chavez — sẽ tiếp tục cung cấp các hộp thực phẩm nặng 32 cân cho công chúng theo căn bản ai đến trước thì lấy trước nhờ sự hợp tác với Ngân Hàng Thực Phẩm Houston

Lấy thức ăn ở lề đường cũng sẽ tiếp tục hàng ngày theo danh sách thay đổi của các chung cư, thứ Hai đến thứ Sáu từ 2 đến 3g chiều.

“Neighborhood Supersites”

Bắt đầu vào thứ Tư, 14 tháng Mười, Dịch Vụ Dinh Dưỡng sẽ khởi sự hai “Neighborhood Supersites” tại “Barnett Sports Complex” và “Jones Cowart Stadium”. Cả hai sẽ là địa điểm phân phối thực phẩm qui mô cho cộng đồng, mở cửa mỗi thứ Tư từ 2 đến 6g chiều, và cung cấp các hộp thực phẩm cho gia đình và các bữa ăn cho học sinh.

Muốn biết thêm thông tin về các bữa ăn học sinh và một danh sách đầy đủ về thời gian và địa điểm phân phát bữa ăn học sinh và thực phẩm cộng đồng, hãy vào trang HoustonISD.org/StudentMeals.

Các gia đình được khích lệ hãy kiểm điểm trang mạng này về việc đóng cửa tạm thời trước khi đến địa điểm phân phát.