Ủy Ban HISD tán thành sửa đổi ngân sách $41 triệu

$2.3 triệu tiền trợ cấp cho sức khỏe tâm thần, những hỗ trợ sau khi tan học cũng được thông qua

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã bỏ phiếu 8-0 với một phiếu vắng mặt để thông qua một sự sửa đổi ngân sách $41 triệu để tài trợ những giúp đỡ thêm cho giáo dục đặc biệt, trả cho các dụng cụ bảo vệ cá nhân (PPE), cải tiến dịch vụ lau chùi và đồ tiếp liệu, và các máy điện toán và “hotspot”.

Tài trợ thêm cho giáo dục đặc biệt lên đến $17 triệu và từng được cứu xét từ tháng Tám 2020. Ngân khoản này chính yếu sẽ trả cho các chuyên gia bệnh lý về tiếng nói để họ đến các trường mà học sinh có nhu cầu được nhận biết và cho phép mở rộng con số nhóm “Intensive Intervention” hiện có. Ngân khoản này cũng sẽ trả cho số chuyên gia tâm thần để giải quyết các thách đố về cảm xúc và hành vi của học sinh. Khu học chánh cũng sẽ dùng ngân khoản bổ sung để gia tăng số các chuyên gia vật lý trị liệu và các chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật.

Ủy ban còn thông qua với số phiếu 9-0 về thuế suất 2020 của học khu là $1.1331 cho mỗi $100 giá trị bất động sản có thể đánh thuế để cho phép Thẩm Định-Thu Thuế Viên Quận Harris bắt đầu chuẩn bị hóa đơn thuế 2020.

Cũng trong cuộc họp hôm thứ Năm, các ủy viên đã bỏ phiếu 8-1 để bổ nhiệm 15 thành viên của Tiểu Ban Hoạch Định Đổi Mới Học Khu (DOI) của HISD. Tiểu ban này có trách nhiệm hình thành một kế hoạch giáo dục toàn diện mà nó sẽ cho phép khu học đặt ngày khai giảng sớm hơn, có sự uyển chuyển đối với quy tắc tham dự 90% của tiểu bang, và gia tăng khả năng của học khu để thuê các giáo chức chuyên biệt cho các môn “Career and Technical Education” (học nghề và kỹ thuật) mà khó kiếm người vì những điều kiện về chứng chỉ.

Ủy ban sẽ biểu quyết về một kế hoạch DOI sau cùng trong một cuộc họp chung sau khi kế hoạch này được thông qua bởi đa số phiếu của Tiểu Ban Cố Vấn Học Khu (DAC), và đăng trên mạng trong 30 ngày. HISD sẽ cùng với 893 học khu khác trên toàn Texas để trở nên một “District of Innovation” (học khu đổi mới). Việc định danh này sẽ có hiệu lực cho niên khoá 2021-2022

Các ủy viên đã thông qua ban ngành ở trường tỉ như hiệu trưởng, hiệu phó và giám đốc là những người đạt được điều kiện về chứng nhận và tái chứng nhận để có thể định giá các giáo chức cho niên khoá 2020-2021.

Ủy ban còn nhận một tổng số $2.3 triệu tiền trợ cấp để hỗ trợ sức khỏe tâm thần và các chương trình sau khi tan học tại những trường trên toàn học khu. Ngân khoản này đến từ nhiều cơ quan –“Centers for Disease Control”, “Texas Education Agency”, và “Center for Afterschool, Summer, and Enrichment for Kids”. Các chương trình được tài trợ gồm:

Huấn luyện để trang bị cho các viên chức học đường và giáo chức trong 15 trường thí điểm biết đáp ứng với những chấn thương hay khủng hoảng sức khỏe tâm thần mà chúng có thể đưa đến những vụ tấn công hung bạo trong sân trường.

Giải quyết các tác động về xã hội và cảm xúc của những gián đoạn có liên quan đến đại dịch COVID-19 trên học sinh, gia đình, và nhân viên HISD.

Cung cấp các cơ hội trau dồi học vấn và khả năng xã hội-cảm xúc cho các trẻ em nào theo học các trường trình độ thấp, nghèo, nhiều nhu cầu để giúp các em đạt được các tiêu chuẩn của tiểu bang và địa phương về những môn học chính. 

Cung cấp các sinh hoạt bên ngoài trường cho học sinh trường Trung Học Chavez tỉ như trau dồi học vấn, thể dục, chương trình tư vấn, âm nhạc, nghệ thuật, kỹ thuật, và các chương trình giáo dục tính tình.

Ngoài ra, ủy ban còn thông qua gần $1.3 triệu để xây cất một cơ sở giáo dục mới về nông nghiệp trong trường “Riceville School Road for Lamar High School” và $3.1 triệu cho một thao đường mới và nâng cấp giảng đường tại trường “Booker T. Washington High School”. Cả hai công việc này là một phần của chương trình Bông Phiếu 2012 và có trong đồ án xây cất nguyên thủy nhưng đã được lấy ra khỏi nhà thầu nguyên thủy và được đưa ra đấu giá riêng. Việc xây cất sẽ được hoàn tất và mùa xuân 2021.