Sở chuyên chở đang kết thúc các tuyến đường mới cho học sinh trở lại lớp, phụ huynh sẽ được thông báo tuần tới

Dịch Vụ Chuyên Chở đang hoàn tất các tuyến đường xe buýt cho học sinh nào đủ điều kiện mà họ cho biết là sẽ trở lại trường học diện đối diện và chuẩn bị thông báo phụ huynh về các tuyến đường ấn định vào tuần tới.

Dịch vụ xe buýt học đường sẽ bị giới hạn khi việc giảng dạy diện đối diện trở lại vào 19 tháng Mười vì khoảng cách thể lý và ảnh hưởng của nó đến sức chứa của xe buýt. Theo kế hoạch HISD Communicable Disease Plan, xe buýt sẽ hoạt động một nửa khả năng với 26 học sinh.

Để thích ứng với khả năng bị giảm bớt, dịch vụ xe buýt sẽ được giới hạn cho các học sinh loại giáo dục đặc biệt, vô gia cư, tiểu học, và trường đặc biệt. Dịch vụ này cũng có thể được cung cấp cho một số học sinh trung học I cấp cũng như những học sinh sống dọc theo các tuyến đường nếu có nguồn năng.

Dịch vụ xe buýt sẽ không được cung cấp ngay cho học sinh trung học II cấp, nhưng sau này có thể nếu điều kiện y tế cải thiện và khả năng xe buýt gia tăng.

“Mục tiêu của chúng tôi luôn luôn là cung cấp cho học sinh sự chuyên chở an toàn và bền bỉ đi và về trường học,” Tổng Quản Lý Dịch Vụ Chuyên Chở là ông John Wilcots IV nói. “Điều đó vẫn là sứ mệnh của chúng tôi, và chúng tôi làm việc vất vả để lập ra các tuyết đường cho thật nhiều học sinh nếu chúng tôi có thể thích nghi một cách an toàn.”

Khi học sinh trở lại học khu để đi học sáu tuần lễ lần thứ hai, các học sinh đi xe buýt sẽ phải đeo khẩu trang, khử trùng tay và lướt thẻ đi xe của mình khi lên xe, và giữ khoảng cách thể lý – mỗi người ngồi một ghế gần cửa sổ. Các ghế sẽ được lấp đầy từ sau ra trước khi học sinh lên xe để giới hạn sự tiếp xúc.

Tài xế phải đeo khẩu trang, che mặt, và găng tay và khử trùng xe buýt sau mỗi trạm ngừng xe, ông Wilcots nói, khi nhận xét rằng các xe buýt còn được lau chùi cặn kẽ và khử trùng vào cuối tuần. Ngoài ra, sáu cửa sổ xe buýt sẽ được mở ra bất cứ khi nào có thể để giúp thông thoáng.

“Chúng tôi đã xong sự chuyên cần phải có, chúng tôi đã đi qua những hoàn cảnh ‘nếu xảy ra’,” ông Wilcots nói. “Chúng tôi được chuẩn bị tiếp tục thay đổi khi mọi sự diễn tiến.”

Ông Wilcots khuyên học sinh hãy tiếp tục dùng thẻ đi xe của mình, mà nó gia tăng sự an toàn của học sinh, cung cấp dữ kiện theo thời gian, và cho phép những phụ huynh nào có ghi tên vào dịch vụ xe buýt thì được thông báo mỗi khi con em của họ xuống xe.

Ứng dụng theo dõi xe buýt “Safe Stop” thì không sử dụng nữa. Khi đến hè này, ứng dụng đó sẽ không được cung cấp, sở này bắt đầu tìm kiếm một ứng dụng khác mà nó có thể thích nghi với các nhu cầu của học khu. Việc tìm kiếm đó vẫn đang tiếp tục.

Phụ huynh có những câu hỏi về tuyến đường xe buýt hay thể thức an toàn thì phải liên lạc “Transportation Services” qua nền trực tuyến Let’s Talk!.