Với 6 tuần còn lại trong mùa bão, các nhóm bảo trì cơ sở luôn sẵn sàng

Từ giây phút một cơn bão nặng được tiên đoán sẽ vào đi đất liền dọc theo vịnh Texas Gulf Coast, nhân viên của sở “Facilities, Maintenance, and Operations” thuộc những người đầu tiên đi vào hành động.

Các nhóm này xếp các bao cát chung quanh những chỗ có thể lụt trong trường. Máy phát điện được kiểm điểm và được bơm đầy dầu. Các hệ thống máy bơm được kiểm tra để bảo đảm còn hoạt động.

“Một khi chúng tôi không bị mất điện trong vùng, các máy bơm này phải chuyên chở nước mà chúng có thể gây ra thiệt hại ở phía dưới,” Trưởng Nhóm Bảo Trì Ống Nước Kenneth Wesley nói, ông trông coi việc điều phối các thợ ống nước đến các trường khi đương đầu với sự đe dọa của thời tiết khắc nghiệt.

Thời tiết có thể xấu là điều không bao giờ coi thường. Khi bão Harvey đập vào bờ biển Texas năm 2017, HISD đã chịu sự thiệt hại đáng kể, với hầu hết các trường cần một số sửa chữa. Bốn trường hư hại nặng đến độ phải xây lại.

Với kinh nghiệm trực tiếp về những gì giông bão có thể gây ra, sở này luôn thận trọng chuẩn bị cho thời tiết xấu quanh năm. Một khi có cơn bão đe dọa toàn vùng, nhóm này đến nơi để chuẩn bị các cơ sở của học khu theo kế hoạch của họ.

“Chúng tôi không đợi cho đến khi cơn bão trở thành chính thức,” Tổng Quản Lý sở “Facilities, Maintenance, and Operations” Alfred Hoskins nói về cơn bão gần đây nhất đe dọa khu học chánh. “Tôi gọi các quản lý và gởi tin nhắn. Điều đầu tiên là phải cảnh giác về bất cứ sự đe dọa nào, dù đó là cơn bão nhiệt đới, hay cuồng phong.”

Kế hoạch của sở này gồm điều phối các nhóm thợ mái nhà và kiến trúc đến mọi cơ sở vả trường HISD để kiểm tra xem mái nhà có thiệt hại không và để ràng lại các đồ vật có thể bị thổi bay. Các người điều hành neo chặt các đồ lỏng lẻo trong sân trường và chuẩn bị vật dụng chống lụt. Ngoài ra, nhóm Bảo Trì An Toàn còn bảo đảm rằng mọi máy truyền thanh liên lạc còn hoạt động tốt.

Để phòng ngừa khi bị mất điện, sở này còn điều hợp với các nhà thầu về thang máy và chất thải để biết chắc là họ sẵn sàng. Nhóm Kỹ Thuật Thông Tin được lệnh phải sao lưu lại các máy điện toán chủ của học khu để cảnh báo cháy và trộm, và sở Cảnh Sát HISD thì sẵn sàng để phục vụ việc hậu thuẫn và hỗ trợ.

Với một vài tuần còn lại trong một mùa bão khác thường, giảm thiểu sự thiệt hại và giữ mọi người an toàn vẫn là một ưu tiên nếu một cơn bão khác xảy đến.

“Bạn không thể tiên đoán mưa nhiều hay ít hoặc thiệt hại bao nhiêu,” Hoskins nói. “Nhưng khu học chánh được chuẩn bị tốt nhất có thể.”